Nickerie.Net, woensdag 08 juni 2005  


OfficiŽle uitslag verkiezingen vastgesteld

door Ivan Cairo

Paramaribo - Het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) heeft gisteren in een openbare vergadering in de Ballroom van Torarica de uitslag van de onlangs gehouden algemene verkiezingen officieel bekendgemaakt.

De Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV) heeft daarbij bezwaar aangetekend tegen onregelmatigheden die zich zouden hebben voorgedaan in de kiesdistricten Sipaliwini, Para, Coronie en Paramaribo. Dit bezwaarschrift wordt aan het proces-verbaal van het CHS toegevoegd en vervolgens doorgeleid naar het Onafhankelijk Kiesbureau dat deze kwestie verder zal afhandelen.

OfficiŽle uitslag verkiezingen 2005

Partij Assemblee Zetels Totaal DNA, DR en RR
Nieuw Front 23 546
NDP 15 215
A-Combinatie 5 89
VVV 5 8
Alternatief-1 3 28
UPS-DOE 0 7

Het CHS heeft nu officieel vastgesteld dat het Nieuw Front (NF) 23 assembleezetels heeft bemachtigd, NDP 15, A Combinatie 5, VVV 5 en Alternatief-1 komt met 3 zetels in De Nationale Assemblťe (DNA).

In totaal (DNA, DR en RR) behaalt het NF 546 zetels, gevolgd door de NDP met 215, A Combinatie met 89, A-1 heeft er 28, VVV 8 en UPS/DOE 7 zetels.

De gekozen kandidaten ontvangen de komende weken van de respectieve hoofdstembureaus een pakket met documenten inclusief een schrijven dat ze gekozen zijn verklaard. Personen die besluiten hun verkiezing te aanvaarden dienen vervolgens de ingesloten bewilligingsformulieren te tekenen en binnen twee weken aan de desbetreffende autoriteiten te retourneren. Het OKB moet de verkiezingsuitslag nog bindend verklaren of niet.

Ondertussen heeft Ramdien Sardjoe, de oudste gekozen DNA-kandidaat, aangegeven uiterlijk 24 juni de eerste DNA-vergadering te zullen uitschrijven omdat de wettelijke regels dat voorschrijven. Dit hoeft volgens CHS-voorzitter Lothar Boksteen geen probleem te zijn, aangezien bij eerdere verkiezingen ook niet altijd is gewacht op het al dan niet bindend vaststellen van de uitslag door het OKB. Voor het OKB zijn geen wettelijke termijnen vastgesteld binnen welke dit instituut zijn oordeel over de stembusgang moet geven. Gelet op het verloop van de verkiezingen waarbij geen al te ernstige calamiteiten zich hebben voorgedaan, verwacht Boksteen, dat het OKB binnen afzienbare tijd de uitslag bindend verklaart.

Indien de nieuwe assemblee bijeenkomt en het OKB daarna de uitslag niet bindend zou verklaren "krijgen we een bijzondere situatie", zegt de CHS-voorzitter op vragen van de Ware Tijd. Hoe uit een dergelijke situatie te komen is vooralsnog niet te overzien, geeft hij toe. "Ik heb er niet over nagedacht wat voor situatie je krijgt of hoe die opgelost zou moeten worden", stelt hij. Volgens Boksteen kan niet gewacht worden totdat het OKB zijn oordeel geeft, omdat de Kiesregeling voorschrijft welk traject afgelegd dient te worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,08/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics