Nickerie.Net, woensdag 08 juni 2005  


UNICEF ondersteunt HIV/AIDS-programma in Nickerie

door Beta Debidien
 

NIEUW NICKERIE - De United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) zal de financiële middelen beschikbaar stellen voor het HIV/AIDS-trainingsprogramma dat volgende week van start zal gaan in Nickerie. Deze zes maanden durende training wordt georganiseerd door het Nickerie Aids Team in samenwerking met de Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN).

Glenn Tjon Tjauw Liem, voorzitter van de stichting WiN, geeft aan dat 25 tot 30 jongeren uit de verschillende jongerenorganisatie verdeeld in groepen zullen participeren. De jongeren komen uit de verschillende polders van het district Nickerie, Wageningen en zijn ook lid van de wijk- en buurtcentra. Iedere week zullen deze jongeren drie uur bij elkaar komen in het WiN-huis om een intensieve training te volgen. De doelstelling van het trainingsprogramma is het vergroten van de vaardigheden, kennis en attitude bij de jongeren waardoor zij in staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan de voorlichting van andere jongeren op het gebied van HIV/AIDS. Na de afronding van het programma moeten de jongeren in staat zijn de opgedane kennis en ervaring over te dragen aan hun leeftijdsgenoten uit hun buurt.

Tjon Tjauw Liem zegt dat de participanten in staat zullen zijn ook voorlichtingsavonden te organiseren. Tevens zullen zij bij diverse evenementen in het district ingezet worden als ambassadeurs van het Nickerie Aids Team. Na afloop van de training ontwikkelt iedere groep een eigen plan om daarmee de voorlichting gestalte te geven. UNICEF heeft hiervoor 5.000 Surinaamse dollar per groep beschikbaar gesteld.

Het Nickerie Aids Team geeft al langer dan tien jaar voorlichting in de districten Nickerie en Coronie. Dankzij de intensieve samenwerking met de Stichting Welzijn instituut Nickerie is het mogelijk geworden de voorlichting aan de scholen te intensiveren. In dat kader hebben in de afgelopen maanden alle vijfde- en zesdeklassers van het GLO, de LBGO’ers en LTS’ers voorlichting gekregen over HIV/AIDS. Momenteel wordt dezelfde voorlichting ook gegeven op de Mulo- en de VOS-scholen van Nickerie en Coronie.

 

Bron/Copyright:

,08-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics