Nickerie.Net, donderdag 09 juni 2005  


Nickerie maakt nuttig gebruik van huiswerkbegeleidingsproject

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Het district Nickerie maakt nuttig gebruik van het huiswerkbegeleidingproject dat momenteel uitgevoerd wordt in het hele land. Het is ook te verwachten dat er een hoog rendement zal worden behaald met dit project in Nickerie." Deze opmerking maakte Rita Marliquin Graauw, Hoofd Project Voorbereiding en Onderzoek van het directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gisteren tijdens haar bezoek aan de acht centra in Nickerie.

Ze vindt dat zowel de betrokkenheid van leerkrachten als van leerlingen bijzonder goed is in Nickerie, in vergelijking met Paramaribo.

Volgens Graauw worden in dit project de zwakke kinderen van de basisscholen, namelijk van de vierde, vijfde en de zesde klasse begeleid in de vakken rekenen, taal en lezen. Ze sprak vol lof over het voorbereidingswerk dat gedaan is in het district door coördinator Gilliano Snip.

De afdeling van het ministerie probeert met behulp van gekwalificeerde leerkrachten het huiswerkbegeleidingsproject niet alleen in de stad en de districten, maar ook in het binnenland uit te voeren. Het directoraat Jeugdcentra heeft geprobeerd dit jaar ook Wageningen te betrekken in het project, vanwege de slechte situatie waarbij de ouders genoodzaakt zijn buiten het dorp te gaan werken. Hierdoor krijgen de schoolkinderen geen of weinig aandacht en worden ze verwaarloosd.

Graauw geeft aan dat dit project wel laat is begonnen, omdat de nodige middelen ook laat zijn vrijgemaakt. Normaal vangt dit project aan in de maand januari, gelijk nadat de schoolresultaten van de kinderen over het eerste kwartaal bekend zijn. Een andere oorzaak is ook de betrokkenheid van de afdeling bij de totale organisatie van de Jongeren Informatiebeurs 2005 die enkele weken terug gehouden is in Paramaribo. Buitendien heeft de afdeling Onderdirectoraat Jeugdcentra een heel klein team dat bergen werk verzet, zegt Graauw. Dit is ook het derde jaar dat de afdeling een consultantsbureau zal inhuren dat een analyse zal maken en het rendement van dit project zal vaststellen. Afgelopen jaar was Jeugdcentra tevreden met het behaalde resultaat. Vanwege de optimale participatie van de kinderen in dit project denkt Graauw dit jaar een beter resultaat te behalen.-

 

Bron/Copyright:

,09/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics