Nickerie.Net, vrijdag 10 juni 2005  


Boeren Wageningen vandaag mogelijk in actie

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Indien de lonen over de maanden april en mei 2005 niet worden uitbetaald, zullen ongeveer 200 rijstboeren, allen ex-medewerkers van de Stichting Machinale Landbouw (SML) verenigd in het Boeren Collectief Wageningen (BCW), vandaag in actie gaan.

De boeren zullen in de eerste instantie alle activiteiten lamleggen, zodat er niets naar buiten en ook niet binnen kan gaan voor Ernst & Young en de overheid." Deze mededeling deed Frits Dalger, voorzitter van het BCW, gisteren aan dWT. Wat het actiemodel verder inhoudt, kon Dalger niet precies aangeven, maar hij zegt dat de boeren momenteel verhit zijn, omdat ze niet over hun gelden kunnen beschikken. "Er is momenteel sprake van een sociale onrust op Wageningen," zegt hij. Een heel vervelende zaak vindt Dalger het, dat Ernst & Young noch de overheid wil inspelen op de situatie van de boeren. De ex-arbeiders willen ook weten wat hun positie is binnen het proces dat nu gaande is op Wageningen. Ze willen ook weten waarom voorzitter Shirley Sowma van de Stuurgroep Privatisering SML niet heeft gereageerd op de brieven die zijn verzonden naar de stuurgroep. De boeren hebben aangegeven te willen worden opgenomen in het sociaal fonds, voor de periode waarin zij niet in staat zullen zijn zelfstandig te kunnen opereren als ondernemer in de rijstsector. Verder wensen zij te vernemen wanneer een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen met betrekking tot de voorjaarsoogst 2006.

De boeren zijn zich ervan bewust dat tegen september hiermee moet worden begonnen, zodat op tijd kan worden ingezaaid. Het BCW doet een dringend beroep op alle hiervoor in aanmerking komende instanties, inclusief de beleidsmakers, om dit proces tot een goed eind te brengen, waardoor de toekomstige padieboeren van Wageningen een redelijke tot goede bestaanszekerheid hebben, waardoor de ontwikkeling binnen Wageningen beter tot zijn recht komt.-.

Bron/Copyright:

,10/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics