Nickerie.Net, vrijdag 10 juni 2005  


Doorvoer Nickerie-Guyana draait op laag pitje

Geplaatst: 10/06/2005

Nickerie - De eerder zo levendige doorvoerhandel vanuit Nickerie naar het westelijk gelegen buurland Guyana, draait dezer dagen op een laag pitje. Sjouwers en vrachtwagenchauffeurs van wie velen al jaren hieruit verdienen, zitten deze dagen te wachten op werk dat hen moet voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud.

Gebleken is namelijk dat anno 2005 bij wederuitvoer van goederen naar met name Guyana, de vereiste landingscertificaten niet bekend zijn bij de Guyanese douane. Uit hoofde van deze bevinding is het noodzakelijk geworden om bij de controle van de goederenstroom bij wederuitvoer een andere vereiste dan het overleggen van een landingscertificaat te stellen.

Zo geldt per 1 juni 2005 dat bij doorvoer en uitslag van goederen uit particuliere entrepots en tijdelijke bergplaatsen, met als bestemming uitvoer, dat afnemers/ entrepothouders van de goederen het enige document dat betrekking heeft op de invoer in het land van bestemming, moet worden overlegd. Dit dient te geschieden bij de chef van de betrokken visitatiepost of een van zijn vervangers binnen een tijdsbestek van twee weken na afhandelen van de aangifte tot uitvoer.

Voor de niet-aangezuiverde uitvoer zullen de rechten bij invoer alsnog verschuldigd zijn. Anderzijds geldt ook dat vaartuigen afkomstig uit het buitenland, voorzien moeten zijn van een uitklaring/verlof tot vertrek van het land van herkomst. Indien hierin niet kan worden voorzien, zullen zij geen toestemming tot inladen verkrijgen van de chef van de betrokken visitatiepost voor de uitvoer van die goederen.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,10-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics