Nickerie.Net, maandag 13 juni 2005  


Schoonmaak terrein Cultureel Centrum Nickerie

 

door Ashley Lieveld

Nickerie - Het comité viering 1 juli Nickerie heeft op 7 juni het startsein gegeven voor de schoonmaak van het terrein van het Cultureel Centrum Nickerie (CCN). Dit terrein is al geruime tijd overwoekerd en bebost. De gebouwen op het complex zijn verwaarloosd. De schouwburg die eens de modernste in het Caribisch gebied was, ligt er verwaarloosd bij en de sporthal, de eerste in Nickerie, wordt nu gesloopt door onverlaten. Het enige onderdeel van het CCN complex dat nu nog operationeel is, is de bibliotheek.

Na een periode ook gesloten te zijn geweest is het sinds enkele maanden weer opengesteld en wel drie keer per week, namelijk op de maandag, woensdag en vrijdagmiddag van vijf uur namiddag tot zeven uur ’s avonds. Dit is meer in het belang van de schooljeugd, zegt Antoine Elias, voorzitter van het stichtingsbestuur. Daarnaast zijn er twee lokalen verhuurd aan de BOG en aan Milieubeheer.

Een terrein dat gebruikt werd als sportveld door de kinderen van de buurt en onder beheer staat van CCN, is uit welingelichte bron voor vijftien jaar aan een handelaar verhuurd. Deze had eerst een pretpark daar opgezet. Plotseling verrees daar een supermarkt als een paddestoel uit de grond. Dit riep heel wat vraagtekens op bij de Nickerianen. Vooral gezien het feit dat de handelaar die op dat stuk grond zijn zaak heeft opgezet, een buitenlander is. Ook vraagt men zich af als wel gelet is, door de bouwpolitie van het ministerie van Openbare Werken (OW), op de regels en veiligheidsvoorschriften die gelden bij het bouwen. Het pand is namelijk een uit triplex opgetrokken gebouw zonder een deugdelijke fundering en een behoorlijke vloer.

Bron/Copyright:

Suriname Time

,09-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics