Nickerie.Net, maandag 13 juni 2005  


Boeren Wageningen gaan sombere toekomst tegemoet

Geplaatst: 13/06/2005

Wageningen (Nickerie) - ‘Het privatiseringsproces te Wageningen verloopt zeer moeizaam. Dat komt vooral vanwege het feit dat er hierbij geen sprake is van goede begeleiding voor de arbeiders’, verklaart Soedeschand Jairam tegenover DBS. Jairam zegt nauw contact te hebben met de boeren. De boeren op hun beurt hebben aangegeven dat het noodzakelijk is dat zij beter begeleid worden.

De situatie van de boeren nu is dat zij een sombere toekomst tegemoet gaan. Naar hun zeggen moet de uitvoering van het privatiseringsproces in handen komen van personen die in staat zijn om het proces zo optimaal mogelijk te laten geschieden. Het is namelijk zo dat de slechte begeleiding ervoor heeft gezorgd dat de boeren momenteel bezig zijn met de oogst van padie. Volgens Jairam moet er in deze periode ingezaaid worden. Het is voor hem een groot vraagteken door wie de boeren zijn geadviseerd om in te zaaien met als gevolg dat zij momenteel moeten oogsten.

De opbrengsten zijn dan ook heel slecht. Behalve dat de opbrengsten slecht zijn, worden de boeren ook geconfronteerd met de moeilijke afvoer en transport van de geoogste padie. Als gevolg hiervan ontstaan er diepe sporen. Dit brengt met zich mee dat de inzaai in het volgende seizoen niet mogelijk zal zijn. Want, het is een regel dat er in de periode na de oogst en de volgende inzaai, een paar weken ingelast dienen te worden. ‘Dus, het ziet er zeer moeilijk uit voor de boeren’, aldus Jairam. De boeren hebben tevens aangegeven geen heil meer te zien in de SRO. Zij zijn van oordeel dat er geen effectief en duidelijk beleid wordt gevoerd door deze organisatie. Jairam geeft vervolgens mee dat er extra aandacht besteed moest worden aan de eerste inzaaiperiode’s. De boeren moesten hierbij ook een optimale begeleiding genieten voor het leggen van een goede basis. Jairam vertelt verder dat mede door de slechte begeleiding, ongeveer vijfhonderd hectare padie van de boeren verloren is gegaan. Deze padie was namelijk gezaaid volgens het nieuwe droge systeem. Dit systeem bleek nooit eerder uitgeprobeerd te zijn. ‘Omdat er geen haalbare proeven hebben plaatsgevonden, alvorens over te gaan tot de inzaai, heeft dit als gevolg dat de totale inzaai verloren is gegaan’, bevestigt Jairam.

Dit allemaal brengt met zich mee dat de boeren momenteel verstrikt zitten in schulden. Zij hebben zelf geen idee op welke wijze zij deze schulden moeten terugbetalen. Ze zijn overgegaan tot het maken van schulden om zodoende te kunnen instaan voor de onkosten die gepaard gaan met de inzaai van padie. Betreffende de regeling die is getroffen voor de arbeiders die niet aan bod zijn gekomen en de arbeiders die hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, geeft Jairam aan dat deze regelingen bepaald niet vlot verlopen. Deze burgers worden namelijk geconfronteerd met achterstallige uitbetalingen. ‘De burgers klagen steen en been. Zij hebben toch ook recht op een optimaal werk, woon en leefmilieu? De uitvoering van het privatiseringsproces moet eindelijk in handen komen van mensen die in staat zijn om dat in goede banen te leiden’, zegt Jairam tenslotte.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,13-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics