Nickerie.Net, maandag 13 juni 2005  


Ureumprijs fors gestegen

door Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - De prijs van ureum per ton is in de afgelopen seizoenen fors omhoog gegaan. Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West, constateerde bij de najaarsoogst 2004 een prijs van 275 US dollar (ongeveer 770 Surinaamse dollar) voor een ton ureum. Bij de voorjaarsoogst 2005 moesten de boeren voor dezelfde hoeveelheid ureum 370 US dollar – 95 US dollar meer – neertellen.

 

Ganpat merkte op dat in de afgelopen dagen de prijs van ureum per ton verder is verhoogd naar 395 US dollar (1160 Surinaamse dollar). Het komt erop neer dat binnen een jaar de prijs van ureum met 390 Surinaamse dollar is verhoogd. Deze verhoging heeft een nadelige invloed op de inzaai, die momenteel gaande is, zegt Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA). Bepaalde boeren zaaien niet in, omdat ze de verdere verzorging van het gewas niet kunnen bekostigen. Hij is er niet over te spreken dat binnen een korte periode de ureum prijs met meer dan vijftig procent is gestegen, terwijl de padie prijzen op hetzelfde niveau zijn gebleven.

 

Oemraw weet wel dat de wereldmarkt prijs van ureum is gestegen, maar "dat wil ook niet zeggen dat de prijs onbetaalbaar wordt voor de boer". De SPBA-voorman beschikt over informatie dat bij de aankoop van een partij ureum van meer dan 12.500 ton, de inkoopprijs bij de fabriek in het buitenland 144 US dollar per ton bedraagt. Echter kan de SPBA niet ineens zoveel geld opbrengen om het ureum te financieren. De prijs gaat omhoog vanwege de bijkomende kosten voor onder andere levering in Nickerie. "Eén van de problemen is dat boten onze rivieren niet kunnen binnenvaren met een lading van 12.500 ton." Vanwege de dichtslibbing van de monding van de Nickerierivier kan een boot niet met meer dan 2500 ton ureum binnenvaren. In dit geval is de leverancier verplicht naar andere mogelijkheden uit te kijken om het ureum in kavels binnen te brengen, waardoor de kosten verder stijgen.

 

Bron/Copyright:

,13/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics