Nickerie.Net, donderdag 16 juni 2005  


Biologieleerkrachten Nickerie krijgen teach-in over pesticiden

Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - De Taakgroep Management Pesticiden heeft gisteren in het Welzijn instituut Nickerie (WiNhuis) een teach-in gehouden voor de leerkrachten die het vak Biologie verzorgen op de verschillende VOJ-scholen in het district Nickerie.

 

De teach-in is georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en werd verzorgd door ing.Alice van Sauers-Muller, lid van de taakgroep. In haar inleiding wees Sauers-Muller erop dat vanwege het onjuist en overmatig gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen de gezondheid van de mens en het milieu ernstig in gevaar wordt gebracht. Ze merkte op dat er jaarlijks in ontwikkelingslanden 25 miljoen gevallen zijn van acute beroeps pesticidevergiftigingen. Ongeveer veertien procent van alle beroepsongevallen en tien procent van alle fatale ongelukken worden veroorzaakt door pesticiden. Volgens Koentikumarie Chotoe-Sanchit lid van de taakgroep is het onderwerp van de teach-in zeer actueel, omdat er in het district Nickerie veel wordt gewerkt met pesticiden. Voor de taakgroep is het belangrijk dat de schooljeugd informatie krijgt over het gebruik en de gevaren van pesticiden, en hoe deze stoffen te bewaren. Na de teach-in hebben de leerkrachten een lesbrief meegekregen om het onderwerp te behandelen op de scholen. Het zijn korte lessen die niet behoren tot de reguliere leerstof.-. dWT - Beta Debedien

 

Bron/Copyright:

,15/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics