Nickerie.Net, donderdag 16 juni 2005  


Renovatie Wakay vorderen gestadig

Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - De renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal te Wakay vorderen gestadig. Volgens drs Kries Brindaben Panday, directeur van het Multipurpose Corantijn Project, (MCP) hebben de ruime financiŽle middelen die het MCP van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft ontvangen, ook ervoor gezorgd dat er een nieuwe generator ter waarde van 40.000 Surinaamse dollar aangeschaft kon worden. Daarnaast is er met het geld ook een nieuwe compressor aangevoerd en zijn er drie motoren gereviseerd.

 

Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om een vierde motor op kracht te krijgen. De onderdelen van deze motor liggen ter reparatie bij het bedrijf Metaloc in Paramaribo. Het pompgemaal zal dus binnen afzienbare tijd in staat zijn om op elk signaal van LVV probleemloos ingezet te worden om de rijstboeren in het district Nickerie van irrigatiewater te voorzien. Op dit moment is vanwege de aanhoudende regens voldoende water in de zwamp aanwezig om te kunnen zaaien.

 

Bindraben Panday geeft aan dat in de afgelopen 7 tot 8 maanden heel wat werk verzet is. Hij noemt onder meer de afsluiting van de zijkanalen, vanwaar er regelmatig water terugliep naar de Corantijnrivier, en het ophalen van het Corantijnkanaal over een lengte van ongeveer 60 km. De resultaten zijn volgens hem ook duidelijk zichtbaar bij de Nanni-verdeelwerken. Het zwampwater stroomt nu met volle kracht in de noordelijke richting van de Nanni-verdeelwerken, die nu teveel water hebben. Dit overtollig water zal via de overlaat van de Nanniverdeelwerken geloosd worden naar de Corantijnrivier. Een aantal duikers dat geplaatst was onder de Corantijndam zijn intussen ook verwijderd. Via deze weg werd in het verleden heel wat water verspild. Volgens de directeur stroomde het water in het verleden ongecontroleerd alle richtingen op, waarbij het MCP niet in staat was het water goed te managen naar de verdeelwerken toe.

 

Brindaben Panday is tevreden over het werk dat de afgelopen maanden is verzet. Vooral omdat de boeren heel wat kosten bespaard zijn gebleven. Hij geeft aan dat het de taak is van het MCP om water te brengen tot de drie hoofdaanvoerpunten, namelijk de Nanniverdeelwerken, de hoofdaanvoer voor de Oostelijke polders en de Inlaat Koker Uitbreiding Groot-Henarpolder, IKUG. Voor de verdere distributie zorgt het Ministerie van Openbare Weken in samenwerking met het LVV. Het MCP heeft nu een maaier om het emplacement op Wakay te onderhouden en er is ook een bedrijfsvoertuig aangeschaft.

 

Bron/Copyright:

,15/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics