Nickerie.Net, vrijdag 17 juni 2005  


CELOS organiseert workshop in Nickerie

door Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) organiseert vandaag een ééndaagse workshop met als doel de preliminaire resultaten en de knelpunten van het onderzoek dat verricht is in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied met de stakeholders te bespreken.

 

Volgens Minu Parahoe, vertegenwoordiger van het CELOS, is het CELOS in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken geweest bij een onderzoek in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied. Dit project behelst een studie naar de biodiversiteit en economische waardebepaling van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied. Tijdens het onderzoek hebben de studenten een voorlopige vegetatiekaart ontworpen. Parahoe vertelt dat de studenten ook bezig zijn geweest met de hydrologie en waterkwaliteit. De studenten hebben in de afgelopen periode gezien hoe het water stroomt en hoe de waterkwaliteit beïnvloed zou kunnen worden door de activiteiten die in dat gebied worden ontplooid. Er kan nog geen harde statement gemaakt worden, omdat daarvoor wat historische data nodig zijn die ook in het geheel verwerkt moeten worden.

 

De studenten zijn ook in het veld geweest om te zien waar de visserij- en de toeristische activiteiten plaatsvinden, alsook waar de meeste vogels voorkomen. Al deze gegevens zijn verder verwerkt in een landgebruikskaart die vandaag aan de stakeholders gepresenteerd zal worden. Samen met de belanghebbenden zal nagegaan worden of er zaken zijn die de studenten over het hoofd hebben gezien. Op basis daarvan zal de informatie van de stakeholders gebruikt worden om de landgebruikskaart te upgraden, en indien nodig zullen de studenten weer het veld ingaan om de informaties verder uit te werken, zegt Parahoe.

 

In het toeristisch gebeuren zijn zowel binnenlandse als buitenlandse studenten naar het gebied gestuurd om studies te maken. Deze studenten hebben een heleboel leuke producten kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er ook een toeristenkaart ontwikkeld voor de touroperators in het district Nickerie. Momenteel zijn de studenten bezig met het samenstellen van een boekje waarin veel informatie over dat gebied zal worden verwerkt.

 

De studenten zijn bezig een interactieve database te ontwikkelen, waarbij educatieve zaken naar de scholen gebracht kunnen worden. De workshop vangt aan om 9.30 uur en zal worden gehouden in het gebouw van de Stichting Ontwikkeling Longmay en Omgeving (SOLOM). Er zal een aantal presentaties gehouden worden, onder meer over landgebruik, vegetatie-opname, hydrologie en waterkwaliteit, vispopulaties en toerisme. Met de openstelling van een tentoonstelling in de zaal van de Stichting SOLOM wordt de workshop ‘s middags afgesloten.

 

Bron/Copyright:

, 16/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics