Nickerie.Net, dinsdag 21 juni 2005  


Bigi Pan gebied moet een Management Autoriteit krijgen

Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - "Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied moet in de toekomst een Management Autoriteit krijgen waardoor er een betere controle plaats kan vinden in dat gebied. Ook de interactie tussen de afdeling natuurbeheer van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Openbaar Ministerie (OM) moet verder verbeterd worden om daarmee zaken beter aan te pakken, omdat er een ernstig gevaar bestaat voor stroperij van het gebied". Dat zei Rudie van Kanten, hoofd van de afdeling Forestery van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) donderdag tijdens een presentatie die gehouden werd te Longmay in Nickerie.

 

Van Kanten is van mening dat de wetten die reeds van kracht zijn voor het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, in de toekomst beter gecontroleerd en nageleefd moeten worden. Het CELOS is in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken geweest bij een onderzoek in dat gebied. Tijdens de presentatie met als thema "Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied en haar economische waarde voor ons Land" zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de stakeholders.

 

Het onderzoek in dat gebied heeft bijkans een jaar geduurd en werd gecoördineerd door Minu Parahoe van het CELOS. Volgens van Kanten is dit slechts de eerste fase van het onderzoek, omdat er veel informatie verzameld moet worden en daarvoor is er een vervolgonderzoek nodig. De resultaten die gepresenteerd zijn, zijn een compilatie van de reeds bestaande informatie, zei hij. Ook het toeristisch potentieel van het gebied is onderzocht. Van Kanten vertelt dat er ook heel veel gedaan is aan kwaliteitsbepaling van het water en de vispopulatie. Onderzocht is ook wat de mogelijke negatieve effecten van het gebruik van pesticiden zouden zijn in dat gebied.

 

De economische waarde van dat gebied kan nog niet precies in cijfers worden uitgedrukt zegt van Kanten, maar het is wel zo dat het gebied veel potentieel heeft. Het staat ook in relatie tot watervoorziening voor de rijstsector in Nickerie. Voor van Kanten is belangrijk dat de aanpak van het gebied op een geďntrigeerde manier moet plaatsvinden, waarbij alle betrokken partijen aan hun trekken kunnen komen.

 

Bron/Copyright:

,18-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics