Nickerie.Net, donderdag 23 juni 2005  


Pesticiden voorlichtingscampagne in Nickerie

Suriname voert jaarlijks 700.000 liters pesticiden in

Geplaatst: 23/06/2005

Nickerie - Met een vrij intensieve voorlichtingscampagne over pesticiden door een speciaal daarvoor opgerichte taakgroep, is op 20 juni een aanvang gemaakt. De start van deze campagne in Nickerie werd gegeven door DC Hein Ramnewash. Tijdens deze speciale voorlichting, welke zal duren tot en met 24 juni, zullen de nieuwe regels over het gebruik en omvang van gevaarlijke pesticiden gegeven worden aan de plaatselijke bevolking.

De campagne die bestaat uit verschillende facetten, is voorbereid door de taakgroep management pesticiden, die in de maand februari door de DC is ingesteld naar aanleiding van een onderzoek die WiN heeft gedaan omtrent de vele suÔcidepogingen in Nickerie waarbij er veelal gebruikt is gemaakt van deze voor de mens gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. In de Biologielessen zullen ook de scholen op hun manier een bijdrage leveren over de nieuwe regels en de risico's van bestrijdingsmiddelen. In dit verband is er ook een speciale training verzorgd aan de Biologie vakdocenten die werd georganiseerd door het ministerie van LVV en het ADRON. Bij de organisatie heeft de afdeling Nickerie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling ook een aanzienlijke bijdrage geleverd. Het ligt ook in de bedoeling om na de grote vakantie de campagne over te zwaaien naar de lagere scholen.

Zo zal ook aan importeurs en verkopers informatie gegeven worden over de nieuwe regels die voor hen grote gevolgen kunnen hebben. Van de verkoop van super gevaarlijke chemische stoffen zal er een registratie op na moeten worden gehouden. Verder mogen aan personen beneden de 18 jaar in geen geval pesticiden worden verkocht. In de polders zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden voor de landbouwers. Jaarlijks voert Suriname ruim 700.000 liter pesticiden in, waarvan niet precies bekend is hoeveel liters er in Nickerie wordt gebruikt. Het gebruik van chemicaliŽn is wereldwijd een groot probleem, meer nog in de derde wereld landen, waar de landbouw vreselijk veel chemicaliŽn gebruikt. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er per jaar zeker 25 miljoen mensenlevens eraan gaan als gevolg van pesticiden. De taakgroep hoopt dat met deze campagne de bewustwording van de grote risico's en het onzorgvuldig gebruik en opslag van chemicaliŽn een positieve bijdrage zal leveren aan de gezondheid van de mens alsook onze flora en fauna.

DANNY JIBODH

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,23-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics