Nickerie.Net, vrijdag 24 juni 2005  


Wederom landbouwer dood na omkantelen tractor

door Richenel Small

Nickerie - Op woensdag 22 juni is de 38-jarige Wicken Soedamah tijdens de grondbewerking onder de tractor die hij bestuurde,  terechtgekomen en als gevolg hiervan is hij ter plaatse overleden. Soedamah, die werkzaam was op de Technische Afdeling van het Ministerie van Onderwijs te Nickerie, ging niet aan het werk, omdat hij de grondbewerking moest doen op een perceel in de Van Drimmelenpolder.

De tractorbestuurder Wicken Soedamah is tragisch om het leven gekomen, nadat zijn tractor over de kop ging en op hem terecht kwam. Het ontzielde lichaam moest vanuit het perceel worden vervoerd door een andere tractor. Het lichaam wordt van het dak van deze vierwieler gedragen door vrijwilligers. Rechts nog even te zien het perceel waarin Wicken de grondbewerking deed, voordat hij het leven liet (foto Richenel Small).

Op een bepaald moment constateerden mensen van de buurt dat de tractor niet meer reed en bij nadere observatie bleek dat de tractor was omgekanteld. Zij sloegen alarm en snelde naar de plaats des onheils toe, maar voor Wicken was het te laat. Het had het ongeluk niet overleefd.

Vanwege de ligging van het perceel kostte het heel wat moeite om het ontzielde lichaam op een begaanbare weg te krijgen. Een andere tractor moest erbij gehaald worden om dit af te voeren. Hierbij heeft de politie, die snel ter plekke was, erg veel medewerking verkregen van vrijwilligers en toegesnelde familieleden.

Het is zeer waarschijnlijk dat de politie toch sectie op het lijk zal laten verrichten. Het komt regelmatig voor dat tractoren bij het verrichten van de grondbewerking over de kop gaan.

Volgens bekomen inlichtingen is dit het vijfde geval van dit jaar. In de meeste gevallen komen de tractorbestuurders met de schrik vrij.

Nog geen maand geleden kwam de landbouwer Mukesh Adhin te overlijden door de opgelopen verwondingen, nadat hij onder zijn tractor terecht was gekomen. In zijn geval was er ook sprake van grove nalatigheid van de lokale medische instanties. Omdat bij snelle en kundige ingreep zijn leven gered had kunnen worden.

Vanwege de vroeg ingevallen regens hebben de boeren geen droge grondbewerking kunnen doen en de meeste percelen zijn momenteel erg drassig. Dit brengt met zich mee dat het gevaar dat de tractoren kunnen omkantelen erg reŽel is**.  Het vergt veel kunde, maar bovenal geduld om de tractoren op een veilige wijze te besturen.

Wicken Soedamah laat een vrouw en vier kinderen achter.

Nickerie.Net wenst de nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

**Binnenkort komt Nickerie.Net met een apart artikel, gewijd aan gevaren als gevolg van het gebruik van de zogenaamde anti-slip 'kooiwielen'.

Bron/Copyright: Richenel Small

Suriname Times / Nickerie.Net

,23-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics