Nickerie.Net, zondag 26 juni 2005  


Situatie rijstboeren Wageningen niet veranderd

door Beta Debidien 

 

NIEUW NICKERIE - "De situatie van de tweehonderd rijstboeren, allen ex-medewerkers van de Stichting Machinale Landbouw (SML), is tot op heden niet veranderd. De boeren zitten nagenoeg met dezelfde problemen als een tijd geleden." Dat zei Frits Dalger, voorzitter van het Boeren Collectief Wageningen, gisteren desgevraagd aan de Ware Tijd.

 

De situatie is verergerd, omdat de boeren laat uitbetaald zijn over de maand april. Hoewel de boeren de toezegging hebben dat ze hun geld over de maand mei deze week nog uitbetaald zullen krijgen, hecht Dalgar daar niet veel geloof aan. Indien de landbouwers deze week niet over hun achterstallige lonen kunnen beschikken, zullen zij tot acties overgaan, is de voorzitter van mening. Hij probeert voor rust te zorgen onder de boeren, maar dat lukt niet altijd. Ze zijn momenteel verhit en kunnen elk ogenblik de activiteiten van de Surinaamse Rijst Organisatie in de polders stopzetten. De boeren dreigen de zaak op Wageningen geheel over te nemen, waarbij ze zelf zullen bepalen hoe en welke richting op te gaan.

 

In een schrijven aan Shirley Sowma-Sumter, voorzitter van de Stuurgroep Privatisering SML, hebben de boeren het verzoek gedaan om opgevangen te worden in het sociaal fonds, voor de periode dat zij niet in staat zullen zijn zelfstandig te kunnen opereren als ondernemer in de rijstsector. Dalger zegt dat dit verzoek inmiddels is doorgeleid naar president Ronald Venetiaan en minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw Veeteelt en Visserij. De landbouwers wachten op een antwoord, maar de praktijk wijst uit dat het eerder een regel is dan een uitzondering dat zij geen antwoord krijgen.

 

Volgens Dalger zullen de boeren dit niet langer accepteren en zullen ze aandringen op een gunstig antwoord. Dat de boeren nu brodeloos zijn, komt doordat de beloftes die de instanties de boeren hebben gedaan over de financiŽn, grondpapieren en het sociaal fonds niet zijn nageleefd. De boeren hebben een jaar terug die beloftes aangenomen en zijn in feite met gedwongen ontslag gegaan. Nu blijkt dat er niets gerealiseerd kan worden en dat de mensen die te maken hebben met dit project, zich ver weg houden van de problemen van de boeren, aldus de voorzitter.-.

 

Bron/Copyright:

,22/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics