Nickerie.Net, zondag 26 juni 2005  


Boeren eisen vertrek combinehouders uit rijstvelden Wageningen

Beta Debidien  

 

NIEUW-NICKERIE - Een groep boze rijstboeren is op 24 juni samen met het bestuur van het Boeren Collectief Wageningen (BCW) naar de polders in Wageningen gegaan om de combinehouders te vragen de rijstvelden te verlaten. Ook de pompactiviteiten bij het pompgemaal hebben zij stopgezet.

 

Boeren eisen vertrek combinehouders uit rijstvelden WageningenDirecte aanleiding van deze actie is de mededeling van de Stuurgroep Privatisering Stichting Machinale Landbouw (SML) dat de 200 padieboeren, allen ex-medewerkers van de SML, voorlopig geen geld meer zullen krijgen van de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO). De boeren kregen 150 US dollar per maand aan levensonderhoud van de organisatie. Door deze actie van de boeren zijn alle oogstactiviteiten van de SRO op Wageningen ook stilgelegd.

 

De SRO heeft in de afgelopen periode een oogst van 1.300 hectare kunnen bewerkstelligen en er ligt ongeveer 1.400 ha rijst in het veld dat nog afgeoogst moet worden. "Als er geen oplossing komt in de hele situatie, dreigt het resterende deel van de oogst verloren te gaan", zegt Frits Dalger, voorzitter van het BCW. Volgens hem zijn de rijstboeren boos, omdat de gemaakte afspraken niet zijn nageleefd door de SRO. De boeren hebben padie geoogst en verkocht en kunnen nog steeds niet beschikken over een overzicht van de winsten of de verliezen. "Er was hen ook beloofd dat zij hun padie zelf zouden mogen verkopen als ze elders een hogere opkoopprijs zouden kunnen krijgen; ook dat is niet gebeurd," zegt Dalger.

 

Landbouwer Winston Lieveld zegt zeker te zijn van een goede oogst. De totale opbrengt van zijn 24 hectare rijsareaal is volgens hem ongeveer 1.200 balen natte padie. Via andere kanalen heeft hij begrepen dat de opbrengst ongeveer 600 balen natte padie bedraagt. Lieveld weet ook niet wat er precies gaande is bij de SRO. Hij wil graag een onderzoek hebben naar de gang van zaken binnen de onderneming.

 

Gudo van der Kooye, directielid van de SRO, ontkent dat de boeren geen gelden meer zullen krijgen. Volgens hem waren hun opbrengsten niet toereikend. Tegenover dWT zei het directielid dat de boeren wel uitbetaald zullen worden, maar dat er op dit ogenblik andere prioriteiten zijn gesteld. De huidige situatie zal hij rapporteren aan zijn meerdere in Paramaribo. Hij bevestigt dat er zeer lage opbrengsten zijn. Tot nu toe heeft de SRO een gemiddelde opbrengst van rond de twee ton natte padie per hectare.

 

Bron/Copyright:

,25/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics