Nickerie.Net, woensdag 29 juni 2005  


Rijstboeren lopen achterstand voorjaarsinzaai 2005 in

door Beta Debidien 

 

NIEUW NICKERIE - Na een stroef begin van de voorjaarsinzaai 2005, waarbij er sprake was van een enorme achterstand ten opzichte van de voorjaarsinzaai 2004, is de achterstand per 27 juni 2005 grotendeels ingelopen door de kleinlandbouw. Dit blijkt uit een rapport van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio- West, waarin staat dat per 27 juni 2005 de kleinlandbouw ca 10.000 ha heeft ingezaaid en de grootlandbouw ca 5.000 ha.

 

Jagnanan Ganpat, coördinator van het Ministerie van LVV Regio-West, merkt op dat bij de grootlandbouw er nog steeds sprake is van een achterstand. Dit is te wijten aan het feit dat een groot deel van de bedrijven aan de rechteroever van de Nickerierivier laat had ingezaaid, met als gevolg een late oogst. Hierdoor zijn deze bedrijven genoodzaakt ook laat in te zaaien, indien zij zulks nog wensen te doen.

 

Volgens de coördinator is de gunstige inzaaiperiode voor dit seizoen begin mei tot en met eind juni 2005. Ganpat verwacht dat de boeren tot medio juli bezig zullen zijn met de inzaai, waardoor die in zijn totaliteit in de komende periode zeker zal toenemen. Bij hem bestaat de prognose dat de totale inzaai voor dit seizoen tussen de 18.000 en 20.000 ha zal bedragen.

 

Met betrekking tot de bewering van enkele personen, als zou er sprake kunnen zijn van een rijstschaarste, zegt Ganpat dat nagenoeg elk seizoen deze bewering door dezelfde personen wordt gelanceerd om onrust te zaaien in de gemeenschap, met als uiteindelijke doel munt te slaan uit de situatie. Om de locale markt voor zes maanden te voorzien is volgens de coördinator van het ministerie van LVV een productie van ca 10.000 ha nodig. Hiervan is 1.000 ha nodig voor zaaizaadvoorziening en het resterend deel voor de consumptie.-.

 

Bron/Copyright:

,29/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics