Nickerie.Net, woensdag 29 juni 2005  


SOB-leden Nickerie krijgen gouden speldje

 

NICKERIE - De Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB) heeft op 25 juni zijn leden in Nickerie die langer dan twintig jaar lid zijn van de bond een gouden speldje opgehangen.

 

De voorzitter van de bond, Hasselbainck, benadrukte tijdens zijn toespraak te weten, dat niet alle leden tevreden zijn met wat hun vakorganisatie heeft kunnen realiseren. Eerlijkheidshalve gaf hij aan dat hun voortrekkers wel eens fouten hebben gemaakt bij het doen van het werk naar de leden toe, echter is zowel op het materiŽle als immateriŽle vlak veel bereikt voor de leden van Nickerie. De SOB is steeds tegemoetgekomen aan de verlangens van de leden in Nickerie. Hasselbainck noemde daarbij Nickerie, de "vuurkracht van de vakbeweging" en zei dat daarom zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de verlangens van de leden. Er wordt zoveel als mogelijk gerealiseerd om de werkenden tevreden te stellen. Zo is de overheid zelfs zover gekregen dat die op een bepaald moment aan haar werknemers, onderwijsgevenden, denkt wanneer een mijlpaal is bereikt: 25 , 30, 40 dienstjaren, en zij haar werknemers huldigt. Dat gebeurde enkele jaren terug niet. Want de overheid vergeet de werknemers zelfs zo zeer, dat zij vergeet dat mensen in dienst zijn. De overheid vergeet zelfs op welke school de onderwijsgevenden te werk zijn gesteld. Het is daarom de taak van de bond geweest de werkgever steeds eraan te herinneren de werknemers te huldigen, wanneer daarvoor de tijd is aangebroken.

 

Daarnaast zorgt de SOB ervoor dat de leden die langer dan twintig jaar onafgebroken lid zijn van de bond, ook een gouden speldje krijgen opgehangen voor het werk dat zij hebben gedaan. Niet alleen het klaar maken van de jonge Surinamers voor de maatschappij, maar ook het helpen uitdragen van de ideeŽn van de bond en het doen uitvoeren van het vakbondswerk wordt daarbij gewaardeerd. De voorzitter gaf aan dat het een en ander natuurlijk geld kost. Hij deed daarom een beroep op de leden intensief te participeren en gebruik te maken van het centrum aan de Verlengde Soekramsinghstraat.

 

Hij benadrukte verder dat de gehechtheid en de solidariteit van de leden binnen de bond, in de naaste toekomst van essentieel belang zal blijken te zijn. Hij zei daarbij: "Wij weten dat op het moment dat de dag van de maand met twee cijfers wordt geschreven, u niets meer hebt. En wij weten ook dat u op voorschotten leeft, zodra het den elfde is u al begint te teren op wat u de volgende maand zult krijgen". Hij gaf daarbij aan dat de leden echter van overtuigd dienen te blijven dat hun bond de vingers op de pols heeft. Tot slot uitte hij woorden van dank naar de aanwezigen toe.-.

 

Bron/Copyright:

,28/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics