Nickerie.Net, maandag 04 juli 2005  


Boeren vragen regering CLAD-onderzoek bij SRO

door Beta Debidien

 

WAGENINGEN - Rijstboeren, allen ex-medewerkers van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en aangesloten bij het Boeren Collectief Wageningen (BCW,) zullen via Frits Dalger, voorzitter van de boerenorganisatie, bij de regering aandringen op een CLAD-onderzoek bij de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO).

 

Boze boeren zijn niet te spreken over de huidige situatie op Wageningen en willen inzage hebben in het financieel verslag van de SRODe boze boeren zijn niet te spreken over de huidige situatie op Wageningen en willen inzage hebben in het financieel verslag van de SRO. Ze vinden dat een deel van de 2,2 miljoen Amerikaanse dollar dat door de regering ter beschikking werd gesteld om de zaak op Wageningen draaiende te houden, een andere bestemming heeft gehad.

 

Volgens hen komt is dit de oorzaak dat de SRO niet meer in staat is de maandelijkse voorschotten om te voorzien in het levensonderhoud van de boeren, uit te betalen. Volgens Stenley Maatstaf, medewerker bij het pompgemaal, is dit de tweede oogst dat ze niet over een volledig verslag kunnen beschikken. Hij meent dat drie functionarissen van de SRO op Wageningen meer afweten over waar de gelden zijn gegaan. Bij de boeren bestaat ook het vermoeden dat er gefraudeerd is met de andere middelen van de SRO. Ook de combinehouders van Wageningen die in de afgelopen periode hun diensten hebben bewezen aan de SRO, kunnen niet beschikken over hun gelden. Hierdoor is hun situatie op hetzelfde niveau als die van de 200 boeren, zegt combinehouder Misran Palas.

 

Elke dag verzamelen de combinehouders zicfh op het terrein van het hoofdkantoor van de SML om informatie in te winnen, maar ze krijgen nul op rekest van de functionarissen. Het kan bij de boeren niet in waarom andere combinehouders van buiten Wageningen die hun machines hebben ingezet om de oogst binnen te halen, wel uitbetaald worden en die van Wageningen niet. Palas zegt niet over de juiste gegevens te beschikken, vandaar dat hij niet weet hoeveel geld de SRO hem schuldig is.

 

Het verhaal van zowel de boeren als van de combinehouders wordt tegengesproken door SRO-medewerker Kries Banarsie.

 

Bron/Copyright:

,04/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics