Nickerie.Net, woensdag 06 juli 2005  


Acties bij de SRO opgeschort

Beta Debidien 

 

WAGENINGEN - Het Boeren Collectief Wageningen (BCW), waarin ongeveer 200 padieboeren, allen ex-medewerkers van de Stichting Machinale Landbouw (SML) heeft per ingaande gistermiddag de acties bij de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO) op Wageningen opgeschort. Het bestuur van de BCW onder leiding van Frits Dalger is met de SRO overeengekomen dat de betaling van de voorschotten voor het maandelijks levensonderhoud aan de rijstboeren hervat zal worden.

 

De gelden zullen aan de boeren betaald worden uit de opbrengsten van de oogst. Volgens afspraak zal de SRO de voorschotten over de maand mei 2005 deze vrijdag uitbetalen en de uitbetaling van het deel over de maand juni 2005 zal volgende week vrijdag geschieden. Volgens Dalger heeft de boerenorganisatie een uitnodiging ontvangen van minister Geetapersad Gangaram Panday van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) om met hem te komen praten over de andere drie zeer belangrijke punten die nog op de tafel liggen, namelijk de uitbetaling van de voorschotten voor levensonderhoud aan de boeren na de maand juli, voorbereidingen met betrekking tot de inzaai voorjaarsoogst 2006 en de grondhuur beschikkingen die in orde gemaakt moeten worden. Bij dit gesprek dat in Paramaribo gevoerd zal worden, zal het bestuur van de Stuurgroep privatisering SML ook aanwezig zijn.

 

Uit reacties blijkt dat een groep van 10 tot 15 boeren nog steeds ontevreden is over de gang van zaken bij de SRO. Zij willen geen genoegen nemen met het bereikte resultaat en eisen meer geld, terwijl het merendeel van de boeren zich opgelucht voelt, omdat de nood bij hun erg hoog was, zegt Winston Lieveld. "We waren genoodzaakt acties te ondernemen om daaruit reacties te krijgen en die hebben we gehad. We hebben ook toezeggingen gehad en zullen binnenkort in de stad ontvangen worden door de minister van LVV om te praten over de privatisering van de Stichting Machinale Landbouw."

 

Intussen hebben de boeren alle werkzaamheden die twee weken terug waren stilgelegd, hervat. Het pompgemaal is in gereedheid gebracht om te draaien, de boeren zijn de polder ingegaan om hun normale werkzaamheden uit te voeren. De combinehouders zullen ingezet worden om de 1300 ha padie die nog in het veld ligt, te oogsten. BCW-voorzitter Dalger stelt het zeer op prijs dat de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) de boeren van Wageningen heeft ondersteund. Namens de leden sprak hij zijn dank uit aan voorzitter Harinanan Oemraw voor deze ondersteuning.-. Als onderdeel van hun acties om uitbetaling van de voorschotten voor hun levensonderhoud, vroegen de ex-medewerkers van de SML, de combinehouders de rijstvelden te verlaten. Frits Dalger hier in dit verband in gesprek met de combinehouders. De acties zijn inmiddels opgeschort.

 

Bron/Copyright:

,06/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics