Nickerie.Net, maandag 18 juli 2005  


Groot percentage herexamen-kandidaten havo

door Julien Peneux

 

Paramaribo - Een groot percentage leerlingen dat dit schooljaar heeft deelgenomen aan het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), komt in aanmerking voor het herexamen. Van de 696 kandidaten op vijf scholen behoren 230 (33,9 procent) tot deze groep. Negen studenten moeten het examen inhalen. Op alle scholen, met uitzondering van de havo-stream van de Scholen Gemeenschap Nickerie, stijgt het percentage bij deze groep boven de 30.

 

De grootste groep leerlingen die weer een kans mag wagen zit op het Havo III. Van de 113 kandidaten daar moet bijna de helft (49 procent) het examen overdoen. Slechts 29 kandidaten op deze school zijn geslaagd (zie tabel). Het verruimen van het totaal aantal punten voor de diverse vakken van 34 naar 32, heeft gemaakt dat meer leerlingen in aanmerking zijn gekomen voor het herexamen.

 

Overigens verschilt de trend van de examenresultaten bij dit type onderwijs dit jaar niet van de vorige jaren. Wederom is de einduitslag bar slecht. Slechts 258 leerlingen (37,3 procent) zijn direct geslaagd. 198 Leerlingen (27,6 procent) moeten het leerjaar overdoen. Vorig jaar lag het landelijk gemiddelde voor dit type onderwijs vóór het herexamen op iets beneden 33 procent. In 2003 lag dat rond de 35 procent. Na de herkansingsronde klom het landelijk percentage in beide jaren naar gemiddeld beneden de 55.

 

Stijgende lijn Intussen klinkt de roep om herstructurering van het havo-onderwijs steeds luider. Leerkrachten, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden zijn van mening dat het hoog tijd is dat dit type onderwijs aangepakt wordt. Mogelijk zal binnen niet al te lange tijd hun wens in vervulling gaan, tenminste als het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling enkele van de aanbevelingen zoals aangegeven in het jongste evaluatierapport ‘‘Problematiek van het havo in Suriname’ uitvoert. Het ministerie heeft het document momenteel in studie. Daarin staan de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van de slechte resultaten bij het havo. Mogelijke oplossingsmodellen op de korte en langere termijn zijn daarvoor aangedragen. Een korte termijn oplossing is het verruimen van de normen voor het herexamen in de examenklas.

 

Op langer termijn is voorgesteld om naast een twee jarige havo, ook een driejarige op te zetten. Havo I-directeur Narin Mohan is niet verrast over de uitslag. Het is gewoon een bevestiging dat niet alleen wat gedaan moet worden aan de structuur van dit schooltype. "Ik denk dat er verder ook een evaluatie moet komen voor vak-inhoudelijke zaken, vakkenpakketten en leermethoden die nog valide zijn", zegt Mohan.

Aangezien de aanpassing uitblijft, weet hij dat Nederlandse instituten moeilijk doen om het havo-diploma te erkennen. Hij is bang dat in de naaste toekomst dit probleem zich ook kan voordoen wanneer Surinaamse studenten in de regio willen studeren. "Er moet snel iets gebeuren", benadrukt Mohan. Hij is niet bekend met de inhoud van het evaluatierapport.

 

Soesila Angoelal van het Havo III is teleurgesteld over de eerste uitslag op haar school. De afgelopen vier jaren was daar steeds een stijgende lijn te zien. Dit kwam ook steeds tot uitdrukking bij de eerste uitslagen. "We waren altijd ongeveer boven de 50 procent. De beste van de havo-scholen", zegt zij desgevraagd. Vreemd vindt de Havo III-directeur het dat veel minder kinderen direct zijn geslaagd, vooral omdat het gemiddelde van de cijfers voor Schoolonderzoeken (SO) vrij hoog was. Ze weet niet of het examen extra pittig was, hoewel veel leerlingen dat wel hebben aangegeven. Wat volgens Angoelal ook een rol kan hebben gespeeld is dat veel kandidaten zich minder goed hebben voorbereid op de eindtoets. Zij gingen er mogelijk vanuit dat hun SO-cijfers hoog waren. Het langdurig gemis van een wiskunde en economie-docent kan volgens Angoelal de prestatie van de leerlingen ook beïnvloed hebben. Aangezien meestal tussen de 90 en 95 procent van de herexamenkandidaten de eindstreep haalt, verwacht zij een slagingspercentage op Havo III van rond de 60.

 

Bron/Copyright:

,12/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics