Nickerie.Net, dinsdag 19 juli 2005  


Presidentskandidaten - NDP en VVV stiekem op etnische toer

Geplaatst: 19/07/2005

Paramaribo - De Nationale Democratische Partij (NDP) en de Verenigde Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV) zijn aan de hand van kandidaatstelling en propaganda voor de verkiezing van een president en vice-president voor Suriname bezig racistische sentimenten op te roepen. Tevens maken de leiders van deze partijen misbruik van het Hindoestaanse ras om hun doelen te realiseren. Het oproepen, aanmoedigen en zelf aanbieden van geld aan volksvertegenwoordigers van Hindoestaanse afkomst op districtsraads- en ressortraadsniveau om tegen Ronald Venetiaan als creoolse presidentskandidaat te stemmen, toont aan dat de NDP en VVV toch via etnische politiekvoering aan de macht trachten te komen. Het voordragen van een Hindoestaanse presidentskandidaat is op zich niet het probleem, maar wel de oproep aan volksvertegenwoordigers om op een eventuele Verenigde Volksvergadering (VVV) op basis van ras een keuze te maken.

Hiermee helpen de NDP en VVV, die openlijk stellen grote tegenstanders te zijn van etnische politiekvoering, de mogelijke racistische denkwijze bij mensen stiekem in stand houden in plaats het uit te bannen. Dit heeft parlementariër, Ruth Wijdenbosch van het Nieuw Front, gezegd in een interview met DBS. Wijdenbosch zegt er direct bij niet te verwachten dat volksvertegenwoordigers van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) achter de verwerpelijke politiek van de NDP/VVV zullen na lopen. Zij heeft opgemerkt dat de NDP het vaak heeft over teleurstelling bij de VHP-achterban. ‘Ze focussen op Nieuw Front mensen, die zijn binnengebracht, mede dankzij de ondersteuning van de doelstellingen en beginselprogramma’s van de NF-partijen’, aldus Wijdenbosch.

Het plotseling terugtrekken van de presidentskandidaten Desi Bouterse en Jules Wijdenbosch, die tijdens de verkiezingscampagnes aan de samenleving werden voorgehouden, typeert Wijdenbosch als volksbedrog en –misleiding. Toen tijdens verkiezingscampagnes vele mensen hebben gevraagd om de presidentskandidaat vooraf te mogen weten, hebben dezelfde NDP en VVV hun kandidaten gepresenteerd. Mensen die dus graag Bouterse of Wijdenbosch als president willen zien en daarom op hen gestemd hebben, worden gewoonweg voor de gek gehouden. Ruth Wijdenbosch zegt dat Bouterse en Wijdenbosch het niet durven op te nemen tegen Venetiaan, omdat zij bang zijn voor een vernietigende nederlaag.

‘Ze schuiven daarom stromannen vooruit, terwijl we allemaal weten wie daadwerkelijk aan de touwtjes zullen trekken. Dit vertoon van de NDP en VVV samen doet denken aan de taferelen van 1996, waarbij mensen van het NF werden omgekocht. De parlementariër zegt zwaar teleurgesteld te zijn in haar neef Jules Wijdenbosch om toch te gaan zitten op de schoot van Bouterse, ondanks het feit dat Bouterse hem ervan beschuldigd heeft bereid te zijn om Bouterse te vermoorden door rattengift in zijn eten te zetten. Noch verwerpelijk is dat Jules Wijdenbosch meedoet met het etnische spel, dat vanuit de NDP wordt georkestreerd. Het is volgens de volksvertegenwoordiger niet eerlijk om mensen aan te zetten tegen hun eigen partijstatuten.

Ruth Wijdenbosch waarschuwt tegen het aanwakkeren van een ‘Guyana scenario’ in Suriname. Overigens heeft een dergelijk scenario geen kans van slagen, gelet op de goede wil van het Surinaamse volk. Volgens de verhoudingen die er nu liggen, zal de NDP/VVV in totaal 224 volksvertegenwoordiger van andere partijen en combinaties moeten weten te overhalen om op NDP/VVV-kandidaten te stemmen in de grote vergadering. De VHP alleen heeft 214 DNA-, DR- en RR-leden.

Lloyd Djendji

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,19-07-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics