Nickerie.Net, maandag 25 juli 2005  


 Soedeschand Jairam: ‘Geen sprake van ontwikkeling agrarische sector door LVV’

Geplaatst: 25/07/2005

Paramaribo - ‘Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is geen onderhoudsministerie maar een ministerie dat ontwikkeling dient te brengen in de agrarische sector’, zegt de A1-parlementariër Soedeschand Jairam in het actualiteitenprogramma ‘De Bron’ dat door de RBN-radiostations wordt uitgezonden.

Foto-onderschrift: A1-parlementariër Soedeschand Jairam.

Hij doet zijn uitspraak op grond van het feit dat het ministerie van LVV de afgelopen regeerperiode slechts is overgegaan tot de uitvoering van populistische projecten zoals het in- en uitgraven van kanalen. ‘Deze zaken moeten overgelaten worden voor het ministerie van Openbare Werken. Het ministerie van LVV heeft niet eens getracht ontwikkeling te brengen binnen de agrarische sector.’ Jairam legt er de nadruk op dat hij keer op keer heeft geprobeerd deze zaken voor te houden aan de beleidsmakers, echter zonder resultaat. ‘Maar de mannen hebben dit slechts opgevat als oppositievoering.’

Momenteel is er sprake van een enorme terugval in de agrarische sector, met name in het district Nickerie. Deze is volgens Jairam bij elke inzaai duidelijk merkbaar, met als gevolg dat er nauwelijks tussen de 15.000 en 17.000 hectare padie is ingezaaid. ‘In de toen slechte periode bedroeg de inzaai tussen de 22.000 en 24.000 hectare padie. Dit is allemaal het gevolg van het slechte beleid dat de afgelopen vijf jaren is gevoerd, zegt Jairam met klem. Hij heeft meerdere malen voorgesteld een tweesporenbeleid te voeren. Het eerste punt betreft de boeren de mogelijkheden bieden om te overleven middels het verstrekken van subsidies. Het tweede punt is het treffen van voorzieningen om de winstgevendheid op te voeren.

De verbetering van zaaizaadvoorziening en de boeren de mogelijkheden te bieden om gelden te kunnen lenen bij de bank, behoort tot laatstgenoemd punt. Vanwege het ontbreken van al deze aangehaalde zaken, vertoont het boerenbestand een afnemende trend. ‘Zo bestond het boerenbestand in begin 2000 uit tweeduizend boeren. Vandaag de dag bestaat het uit elfhonderd boeren.’ Vanwege het leiden van enorme verliezen raken de meeste boeren failliet als gevolg waarvan zij de agrarische sector opgeven. Het is tevens een zeer kwalijke zaak dat de banken geen vertrouwen meer tonen in de agrarische sector. Dat brengt met zich mee dat de boeren niet naar de bank kunnen stappen voor het nemen van een lening.

Zij zijn meestal gedwongen een lening te nemen bij de leveranciers van output of de opkopers tegen te hoge rentes. Mede door al deze wantoestanden komen de boeren steeds ‘in een diepere put weg te zakken.’ Jairam geeft verder aan diverse malen gepleit te hebben voor het treffen van voorzieningen voor product en marktdiversificatie. ‘Wij moeten ook kunnen kijken naar andere mogelijkheden om zodoende de agrarische sector naar boven te trekken, uit het dal waarin hij momenteel is beland. Hij geeft tot slot aan het ten zeerste te betreuren dat de beleidsmakers geen acht hebben geslagen aan zijn voorstellen en deze slechts hebben betiteld als te zijn oppositievoering.’

Asha Bhagwat

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,25-07-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics