Nickerie.Net, donderdag 28 juli 2005  


MCP-Beheer organiseert seminar over irrigatiewatervoorziening

Beta Debidien 

 

NIEUW-NICKERIE - Het Multipurpose Corantijn Project-Beheer (MCP) organiseert een seminaar met als onderwerp ‘Op weg naar een verbeterde irrigatiewatervoorziening in Nickerie’. Het seminar wordt morgen gehouden. Het doel van dit seminar is om een aanzet te geven tot het aanbrengen van verbeteringen in de voorziening van irrigatiewater aan de rijstpolders van Nickerie. Hierbij zal de specifieke rol van het MCP-Beheer, de overheid en de opnieuw geďnstalleerde waterschappen nader belicht worden, zegt ir Manoj Hindori, voorzitter van de MCPBeheersraad.

 

Het seminar zal worden geopend door districtscommissaris Hein Ramnewash van Nickerie en door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Inleidingen zullen worden verzorgd door deskundigen van de Universiteit van Suriname, Anne van Dijk Rijst Onderzoeksinstituut Nickerie, juridische deskundigen op het gebied van waterschappen en het MCP-Beheer zelf. Daarna zal er worden gediscussieerd over onder andere hoe de watervoorziening en het onderhoud van de infrastructuur in Nickerie kunnen worden veilig gesteld, de taken van een op te richten waterautoriteit in Nickerie, de rol van de overheid en de rijstboeren bij verbetering van de watervoorziening en de noodzaak van het introduceren van waterheffingen.

 

De discussie zal onder leiding staan van Agriforum, de vereniging van landbouwkundigen in Suriname. Het seminar zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de ministeries Regionale Ontwikkeling en het Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en zal worden afgesloten door PLOS-directeur drs I. Rambharse.-.

 

Bron/Copyright:

,28/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics