Nickerie.Net, maandag 01 augustus 2005  


Irrigatiewater eerste vereiste voor optimale rijstproductie

Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - "In de natte rijstteelt, zoals wij die hebben in ons rijstdistrict Nickerie, is goed irrigatiewater de eerste vereiste voor het realiseren van een optimale productie. Zonder irrigatiewater is de natte rijstteelt niet mogelijk". Zo sprak Jagnanan Ganpat, coördinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West gisteren bij de opening van het seminar met als thema 'Op weg naar verbeterde irrigatiewatervoorziening in Nickerie'.

 

Het doel van dit seminar is om een aanzet te geven tot het aanbrengen van verbeteringen in de voorziening van irrigatiewater voor de rijstpolders van Nickerie. Ganpat stelde dat ondanks de aanwezigheid van goede bronnen van irrigatiewater in het district Nickerie, de boeren niet op de gewenste momenten over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken. Zelfs wanneer er water van de Nanizwamp geloosd wordt, vanwege de hoge waterstand, kunnen bepaalde boeren niet over voldoende irrigatiewater beschikken, omdat de leidingen voor de aanvoer van het water, meestal niet schoon zijn. Om verbetering te brengen in de huidige situatie, waarbij er sprake is van een inadequaat onderhoud van de natte infrastructuur, is op 7 december 2004 een uitvoeringsovereenkomst getekend door minister Stanley Raghoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor de uitvoering van het project 'Opzet van twee experimentele waterschappen', waarvan het waterschap Sawmillkreekpolder in Nickerie tot één van de pilot projecten behoort.

 

Met het oprichten van de waterschappen, gaan wij de problemen met betrekking tot de waterhuishouding en het onderhoud van de natte infrastructuur slechts op polderniveau en waterschapsniveau kunnen oplossen, zegt Ganpat. Om de problemen met betrekking tot de irrigatiewatervoorziening op districtsniveau op te lossen, moeten er ook andere zaken worden gerealiseerd.

 

Uit de gehouden discussie zijn volgens Ganpat concrete aanbevelingen en voorstellen voortgevloeid, die zullen leiden tot een verbeterde irrigatiewatervoorziening, met als uiteindelijke doel duurzame verhoging van derijstproductie in het district. Sieuwnath Naipal belichtte het onderdeel watervoorziening in Nickerie, terwijl Leckhram Soerdjan inging op het belang van een goede irrigatiewatervoorziening voor de rijstteelt. Inleider Ivan Poerschke gaf breedvoerig uitleg over de verbetering van de irrigatiewatervoorziening in Nickerie vanuit het perspectief van het Agrarisch Sector Plan en de jurist H Essed informeerde de aanwezigen over de juridische aspecten van waterschappen. Het seminar werd afgesloten met een bijdrage van Manoj Hindori. Hij belichtte de rol van het MCP-Beheer in de watervoorziening van Nickerie.

 

Bron/Copyright:

,30/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics