Nickerie.Net, maandag 01 augustus 2005  


Vakbeweging organiseert seminar HIV/AIDS in Nickerie

Beta Debidien 

 

NIEUW-NICKERIE - De HIV/AIDS situatie is aan het verergeren in Nickerie. Er zal alles aan moeten worden gedaan om deze epidemie terug te dringen in het district. Dat blijkt uit de inleiding die Pearl Fraser van het Nickerie AIDS Team (NAT) gisteren heeft gehouden ter afsluiting van een driedaags seminar met als thema ‘De rol van de Vakbeweging in het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van HIV/AIDS op de werkvloer’.

 

Roy Haverkamp, directeur van de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), vindt het noodzakelijk dat de participanten van het seminar samenwerken met de NGO’s in Nickerie om te kijken op welke manier het district kan worden gevrijwaard tegen HIV/AIDS. Volgens Haverkamp heeft het SIVIS met het organiseren van dit seminar zijn doel bereikt. De informatie is op de juiste wijze verstrekt aan de twintig personen die hebben geparticipeerd. De inleiders hebben daarbij ook een aantal aspecten van HIV/AIDS op de werkvloer doorgenomen met de participanten.

 

Gebleken is dat de deelnemers heel goed hebben aangegeven hoe HIV/AIDS moet worden aangepakt op de werkvloer. Het verslag van het seminar zal worden gepresenteerd aan de organisaties en werkgevers die door de participanten waren vertegenwoordigd. Belangrijk is dat de participanten de informatie overbrengen naar hun medewerkers en dat er voorlichting komt over HIV/AIDS. Wanneer er besmette mensen zijn, zullen die worden begeleid in het bedrijf.

 

Haverkamp zegt dat het ook de taak is van elke participant om er op toe te zien dat besmette mensen vooral niet worden gediscrimineerd op het werk. Het seminar werd afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers.-.

 

Bron/Copyright:

,30/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics