Nickerie.Net, donderdag 11 augustus 2005  


Soedeschand Jairam: ‘Beleid NF moet totaal omgebogen worden’

Geplaatst: 11/08/2005

Nickerie - ‘Het beleid dat totnogtoe door het Nieuw Front is gevoerd, moet totaal omgebogen worden, vooral gelet op de verkiezingsuitslag waarbij het NF met tien zetels achteruit is gegaan’, verklaart A1-assembleelid Soedeschand Jairam tegenover DBS. Volgens Jairam dient het NF-plus de komende vijf jaren meer aandacht te schenken aan het terugdringen van de armoede en de heersende criminaliteit.

Soedeschand JairamHet beleid moet vooral aangepast worden op het agrarische beleid en met name in de rijstsector, stelt Jairam. In de agrarische sector is er namelijk sprake van een spin-off effect. Er zijn drie oorzaken die hiertoe leiden, namelijk het transport opslag en verwerking van de geoogste padie. De overheid moet niet slechts proberen om middelen vrij te maken ten behoeve van deze sector, maar de overheid moet ook kundige en capabele personen aantrekken en inzetten in deze sector. Integendeel heeft de regering zich de afgelopen vijf jaren geconcentreerd op de ontwikkeling van de mijnbouwsector.

Hierdoor zijn er naar zeggen van Jairam ‘goedkope’ contracten gesloten waardoor de verdeling van de werkgelegenheid in deze sector in gevaar komt. De Staat moet met de weinige inkomsten, verschijnselen als patronage politiek en het behartigen van de eigen politieke belangen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Jairam geeft aan dat er met betrekking tot de agrarische sector een integraal beleid gevoerd dient te worden.

Ook moet de regering durven om risico’s te nemen, is Jairam van mening. Het consumptieve beleid moet omgebogen worden tot een productief beleid. Ook werd naar voren gebracht, het voeren van een optimaal energiebeleid. ‘Wanneer de energie maar duurder wordt, kunnen de boeren met geen stap vooruit gaan. Daarom is het hoognodig dat de energieprijs moet gaan droppen.’ Laatstgenoemde wordt vooral beschouwd als te zijn ‘de sleutel’ van de agrarische sector. ‘De regering moet kundigheid, capaciteit en draadkracht hebben en tevens ook in staat zijn risico’s aan te gaan en deze vooral te dragen.’ Jairam vermeldt er tevens bij dat er ook sanering van het overheidsapparaat moet plaatsvinden.

Deze, vooral gezien het feit dat de ministeries bomvol zitten van personeelsleden omdat verschillende politieke partijen ‘hun eigen mensen in de meeste gevallen aan een baan helpen bij de overheid.’ De middelen die vrij zouden komen uit de salarissen van deze personen, zouden doorgeluisd kunnen worden naar de ontwikkeling van het land, stelt Jairam. Hij vermeldt er ten slotte bij dat het jaren lang voeren van partijpolitiek, deze de ontwikkeling van het land alleen maar verslechtert. ‘We moeten partijpolitiek nalaten en ons richten op de ontwikkeling van het land. Verder moeten alle kundige en capabele mensen, ongeacht welke politieke kleur zij hebben, worden bijbetrokken in het ontwikkelingsproces.’

Asha Bhagwat

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,11-08-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics