Nickerie.Net, update: vrijdag 18 januari 2008  


Dossier Maratakka - Drugszaak

11-10-2005 Zeer geëmotioneerde Hira schopt herrie in rechtszaal
11-10-2005 Hira krijgt 15 jaar celstraf
31-08-2005 Advocaten oneens met bewijsvergaring KPS

13-08-2005

In Maratakka-drugszaak: 18 jaren straf geëist tegen Pritam Hira

10-08-2005

In Maratakka drugszaak: Verdachten spreken elkaar bij getuigenverhoor tegen

13-04-2005

Getuige in Maratakka drugszaak: houtconcessie niet van Hira

31-03-2005

Inhoudelijke behandeling Maratakka-zaak eindelijk aangevangen

02-12-2004

Simons wil diepgaander onderzoek Maratakkadrugszaak

16-08-2004

Gezochte Hira door arrestatieteam aangehouden

09-06-2004

Spitsvondigheid verdediging geeft toon aan in Maratakka-drugszaak

09-06-2004

Rechter ontvangt Maratakka-dossier pas op eerste zittingsdag

02-06-2004

Maratakkadrugszaak 8 juni voor rechter

15-05-2004

GVO’s Maratakka- en Commewijne-drugszaak afgesloten

19-04-2004

Verdachten Maratakka-drugszaak spoedig voor de rechter

26-03-2004

Venetiaan dringt aan op opheldering Maratakka-vormfouten

12-03-2004

Assembleeleden geirriteerd over fouten o.m.

18-02-2004

Interpol zoekt drugsverdachte Hira

19-11-2003

Politie vangt 350kg cocaïne en twee vliegtuigen

   

Naar Boven                                           WWW.NICKERIE.NET


Zeer geëmotioneerde Hira schopt herrie in rechtszaal

Geplaatst: 12/10/2005

Paramaribo - Gisteren werd Pritam Hira veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar en een geldboete van SRD 20.000, subsidiair 12 maanden hechtenis. Kantonrechter Krisnadath Pultoo achtte bewezen dat Hira de leiding had over een organisatie die zich bezig hield met criminele activiteiten die de rechtsorde in Suriname hebben verstoord.

Hierbij heeft hij zich schuldig gemaakt aan overtreding van de wet Verdovende middelen. Pultoo wees er ook op dat Hira eerder al veroordeeld was, maar dat hij er geen lering uit heeft getrokken. Dit is medebepalend geweest bij de uitspraak van de rechter. Het strafrechtelijk financieel onderzoek dat door het Openbaar Ministerie in deze zaak is gevorderd, werd ook toegewezen. Na het horen van het vonnis werd Hira emotioneel en begon herrie te schoppen in de zaal. Hij zei onder andere dat hij niets van drugs afweet en zelf nooit drugs onder ogen heeft gehad.

De medeverdachten Ketwaru Puran, Manradj Krishankumar werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Ze zouden onder meer de leiding hebben gehad over de operaties. De andere arbeiders van Hira werden als volgt veroordeeld: Anupkumar Ramawadoebe 2 jaar onvoorwaardelijk, Paul Mathura 4 jaar onvoorwaardelijk en een geldboete van srd 500 of 1 maand hechtenis, Eduardo Santos 6 jaar met aftrek en een geldboete van srd 2000, Cherlands Eduards 2 jaar onvoorwaardelijk, Nirandjan Ganesh 6 maanden waarvan vier voorwaardelijk, Perumal Ganesh 3 jaar en een geldboete van SRD 300. De verdachte Soegrim Bissesar die als enige verdachte heeft meegewerkt aan het onderzoek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. De Argentijn Lain Sylvera werd als enige vrijgesproken, De rechter gaf aan geen bewijs tegen deze verdachte te hebben gevonden. Alle verdachten zijn volgens de magistraat medeplichtig aan handelingen die als doel hadden illegale drugstransport. Ze zouden hebben meegewerkt aan de aanleg van een illegale landingsbaan te Awarra.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-10-2005

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


Hira krijgt 15 jaar celstraf

door Reena Luchmun

Paramaribo - Pritam Hira die hoofdverdachte was in de Maratakka-drugszaak, werd gisteren door rechter Krishnapershad Pultoo veroordeeld tot 15 jaren gevangenisstraf. De officier van Justitie in de zaak, Carmen Rassam, had 18 jaren geëist. Hira moet ook een boete van 20.000 Surinaamse dollar betalen. Pultoo noemde Hira het brein achter de criminele organisatie die erop gericht was cocaïne te verhandelen.

De emoties van Pritam Hira en de aanwezige familieleden in de rechtszaal liepen hoog op na het horen van de uitspraak. Pritam Hira barstte in woede uit. Hij uitte luidkeels zijn ongenoegen en gebruikte daarbij ook krachttermen. Hij gilde dat zijn hele familie vernietigd was door deze zaak. Schreeuwend liep hij de rechtszaal uit. Eenmaal in zijn cel deed hij nog enkele uitlatingen die beschuldigingen waren aan het adres van bepaalde politiefunctionarissen.

Een zus van Hira zei tegenover de pers dat haar broer onterecht was veroordeeld. Naar aanleiding van de "onterechte" opsluiting van haar broer waren haar broertje en moeder overleden. "Zij konden de situatie niet aan," zegt de zus bijna huilend. Het ergste was volgens haar nog wel het feit dat de vrouw van Pritam hem verlaten heeft. Volgens haar is haar broer altijd een eerlijke en hardwerkende man geweest.

Manradj, de man die vele bezwarende verklaringen tegen Hira aflegde, kreeg een straf van acht jaren opgelegd. Hij liet duidelijk merken het niet eens te zijn met de strafmaat. Manradj was de enige verdachte die vrij uitgebreide verklaringen over het reilen en zeilen te Awarra Savanna in het Maratakkagebied had afgelegd. Ketwaru kreeg eveneens een straf van acht jaren opgelegd. Tegen beiden was 10 jaren straf geëist. Dos Santos en Bisseshar kregen zes om vier jaren straf. De mededaders, die allen in dienst waren van Pritam Hira, verklaarden tijdens het onderzoek dat zij de "baas" onder andere moesten meehelpen met de aanleg van een vliegtuiglandingsbaan. Hira was persoonlijk aanwezig bij de aanleg om zich te oriënteren en hen aanwijzingen te geven bij het laden, lossen en vervoeren van de cocaïne. Nadat zij hun werk hadden gedaan, ontvingen zij wat geld en de opdracht om te zwijgen over hetgeen zij gedaan en gezien hadden.

Een van de verdachten verklaarde tenminste vijf drugslandingen te hebben meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat er al jaren geen hout meer werd verwerkt op de houtconcessie van Hira te Awarra Savanna. De aangetroffen spullen duiden ook niet op houtkapactiviteiten, maar waren volgens de officier eerder aanwijzingen voor een handel in cocaïne.

In 2003 werden door de politie op een concessie in het Maratakkagebied een landingsbaan, twee vliegtuigen en honderden kilo’s cocaïne aangetroffen. De verdediging had als belangrijkste verweer opgeworpen dat de concessie Hira helemaal niet toebehoorde. Pultoo verwierp dit verweer met de motivatie dat het in casu niet van belang was van wie de concessie was, maar wel wie de handelingen op deze concessie had gepleegd en in wiens opdracht zaken waren geschied. Aan het Openbaar Ministerie verleende de rechter gisteren ook de machtiging tot het instellen van een strafrechterlijk financieel onderzoek in de zaak.-.

Bron/Copyright:

,12/10/2005

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


Advocaten oneens met bewijsvergaring KPS

Paramaribo - De raadslieden in de Maratakka drugszaak hebben in hun dupliek weer duidelijk gemaakt dat ze het oneens zijn met de wijze van bewijsverkrijging door de ambtenaren van politie. De informatie in de zaak werd verkregen door inlichtingen van de Drugs Enforcement Agency van Brazilië. De Surinaamse politie zou de tip gekregen hebben dat er een vliegtuig vanuit Colombia met drugs zou landen tussen Saramacca en Nickerie.

Advocaat Truideman zei dat deze informatie niet geverifieerd kan worden, waardoor de verdachten in hun verdediging zijn geschaad. De verdediging zal niet als zoete koek slikken wat aan hen door de opsporingsambtenaren is voorgehouden. Raadsman Sewcharan sprak van onrechtmatig verkregen bewijs.

De vraag is hoe de DEA aan deze informatie is gekomen. Dat wil zeggen, dat leden van de DEA opsporingsactiviteiten op Surinaams grondgebied hebben verricht. De raadsman was de mening toegedaan dat het protocol van samenwerking tussen de DEA en het KPS de opsporingsactiviteiten niet dekt. En heeft de DEA niet de bevoegdheid om opsporingsactiviteiten in Suriname te verrichten. Omdat volgens artikel 1 Strafvordering opsporing bij wet moet plaatsvinden.

Hira heeft vanaf het begin aan ontkend iets van drugs af te weten. Hij is de mening toegedaan dat hij al twee jaar onschuldig vast zit. Voorts zou het gebied waarop de twee drugsvliegtuigjes en een partij cocaïne zijn gevonden niet aan hem toebehoren. In het dossier is er geen enkele vergunning die aangeeft dat de grond aan Hira toebehoort. Hij zou de grond wel hebben aangevraagd, maar niet voor toewijzing in aanmerking zijn gekomen, aldus de raaslieden. Kantonrechter Krisnadath Pultoo zal vermoedelijk op 11 oktober uitspraak doen in de zaak.

Reita Madhuban

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,31/08/2005

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


In Maratakka-drugszaak: 18 jaren straf geëist tegen Pritam Hira

door Reena Luchmun 

 

Paramaribo - Tegen de hoofdverdachte in de Maratakka-drugszaak, Pritam Hira, heeft de officier van Justitie, Carmen Rassam, 18 jaren celstraf geëist. Hira, een houtindustrieel, is ten laste gelegd dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op de invoer van cocaïne. Voorts staat hij terecht voor het overtreden van de wet op verdovende middelen.

 

Tegen de verdachten Ketwaroe, Manradj, Dos Santos en Ramawadhdoebé is 10 jaren straf geëist. Tegen de verdachte Bisseshar die volgens de officier in feite ook in dit rijtje zou thuishoren, is vanwege zijn proceshouding slechts zeven jaren geëist. Mathura, Edwards en Ganesh kregen zes jaren tegen zich geëist.

 

In 2003 werd op een houtconcessie, die naar de politie meende op naam stond van Hira, een landingsbaan, twee vliegtuigen en een hoeveelheid cocaïne van enkele honderden kilo’s aangetroffen De houtconcessie, groot 52.800 hectare, was door Hira en zijn vrouw aangevraagd. De concessie was hen ten tijde van de drugsvangst echter nog niet toegewezen. De drugsactiviteiten vonden grotendeels plaats te Awarra-savanne, waar er regelmatig drugsvliegtuigjes landen. Naar voren kwam dat de drugs werd uitgeladen en met behulp van skidders en vrachtwagens naar de rivier vervoerd. Soms was het nodig om de cocaïne in het nabij gelegen bos, in een boomstronk te verbergen totdat het naar de rivier kon worden vervoerd. Langs de oever van de rivier stond een boot klaar. Het spul werd in de boot geladen en naar Nieuw-Nickerie getransporteerd.

 

Volgens de verdachten waren er vaker Brazilianen en Colombianen op de concessie aanwezig. De verdachten, die allen in dienst waren van Hira, verklaarden dat zij onder meer in opdracht van de ‘baas’ moesten meehelpen met de aanleg van een vliegtuiglandingsbaan. Hira was persoonlijk aanwezig bij de aanleg om zich te oriënteren en hen aanwijzingen te geven. Nadat zij hun werk hadden gedaan, ontvingen zij wat geld en werden daarbij medegedeeld dat zij moesten zwijgen over hetgeen zij gedaan en gezien hadden. Hira zou twee van hen zelfs met de dood bedreigd hebben. Een van de verdachten verklaarde ten minste vijf drugslandingen te hebben meegemaakt. Hij had toen zelf geholpen met het laden en lossen van het in dozen verpakte spul.

 

Volgens onderzoek blijkt dat er al jaren geen hout meer werd verwerkt op de houtconcessie van Hira te Awarra-savanne. De aangetroffen spullen duiden ook niet op houtkapactiviteiten, maar zijn volgens de officier eerder aanwijzingen voor de handel in cocaïne. De officier was voorts van mening dat de politie de cocaïne nooit had aangetroffen als de vliegtuigbrandstof die dag van de vangst niet toevallig te laat was aangeleverd.

 

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechter gisteren ook om hem machtiging te verlenen tot het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek in de zaak. Het OM is namelijk in het bezit van documenten van financiële transacties die door Hira zijn gepleegd. Rechter Krishnapersad Pultoo verwacht dat de advocaten vrijdag aanstaande hun pleidooi houden.-.

 

Bron/Copyright:

,13/08/2005

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


In Maratakka drugszaak: Verdachten spreken elkaar bij getuigenverhoor tegen

Geplaatst: 10/08/2005

Nickerie - De verdachte S.B. bleef bij zijn verklaringen tijdens het verhoor bij de politie dat er werkelijk vliegtuigjes landden op het concessiegebied van Pritam Hira en dat hij zou hebben meegeholpen aan de aanleg van een landingsbaan. Hij vertelde ook dat de verdachte M.R. vaker vliegtuigbenzine vervoerde en dat de mannen bij de landing van een vliegtuig drugs afvoerden. Volgens M.R. berust hetgeen S.B. verklaard heeft op onwaarheid en zou hij gewoon diesel en voeding hebben vervoerd. Hira zelfs heeft ook de verklaringen van deze getuige weersproken.

Hij zou niets afweten van drugs en zou de concessie waarop de twee vliegtuigjes werden gevonden niet aan hem toebehoren. De verdachte E.S. van Colombiaanse afkomst ontkent ook dat er sprake was van handel in cocaïne. Hij zei zich bezig te houden met houtkapactiviteiten om zijn brood te verdienen. Twee der verdachten beklaagden zich erover dat zij mishandeld zijn door de politie. De officier van justitie wees een van hen erop dat hij eerder verklaard had door zijn celgenoten en niet door de politie te zijn mishandeld. Het is belangrijk dat verdachten niet door de politie zijn mishandeld want indien de rechter constateert dat er daadwerkelijk sprake is geweest van mishandeling om de verdachten te laten praten, is het verkregen bewijs in de zaak onrechtmatig. De verdere behandeling van de zaak is door de kantonrechter uitgesteld tot 12 augustus.

Reita Madhuban

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,10-08-2005

Naar Boven                                               WWW.NICKERIE.NET


Getuige in Maratakka drugszaak: houtconcessie niet van Hira

door Reena Luchmun

Nickerie - In de Maratakka drugszaak is dinsdag de laatste getuige gehoord voor wat betreft het gedeelte van de zaak dat betrekking heeft op de verdachten die in dienst waren van de hoofdverdachte Pritam Hira.

Deze laatste getuige was de inspecteur van politie die de leiding had over een groot deel van het afnemen van verhoren van de verdachten. Hij zei dat de concessie die volgens de politie op naam stond van de hoofdverdachte, Pritam Hira, aangevraagd was door Hira en zijn vrouw, maar hun niet was toegewezen. Op deze concessie werden in 2003 een landingsbaan, twee vliegtuigen en enkele honderden kilo's cocaine aangetroffen.

De vader van Pritam was wel reeds concessiehouder van 13.000 hectare in datzelfde gebied maar die rechten zouden gauw vervallen. De aanvraag van Pritam behelsde ook het gebied van de vader. De vader oefende op zijn concessie jarenlang een bedrijf uit welke uiteindelijk door zijn zoon was overgenomen. De aanvraag werd onder andere afgewezen omdat de familie Hira enkele hoge vorderingen bij de Stichting Bosbeheer had openstaan. Momenteel is er een civiel proces gaande over deze vorderingen. Voor zover bij de politie bekend is de concessie nog steeds niet aan Hira toegewezen.

Tijdens de rechtszitting verteld de inspecteur voorts hoe naar aanleiding van verkregen informatie de politie overging tot een inval op het terrein . De juiste lokatie waar de cocaine werd aangetroffen is de Awarra Savanna. Alle verdachten die bij de inval in het gebied zijn aangetroffen hebben gezegd in dienst te zijn geweest van Pritam Hira. Allen met uitzondering van een verdachte hebben ontkend ooit cocaine aan Pritam overhandigd te hebben. Meerdere verdachten in de zaak zijn op hun eerdere verklaringen teruggekomen. Als reden hiervoor hebben zij aangegeven de eerdere verklaringen na mishandeling te hebben afgelegd.

De inspecteur reageerde op deze beschuldiging geïrriteerd dat hij met betrekking tot de verhoren op zijn afdeling met stelligheid kan zeggen dat deze niet met behulp van mishandeling zijn afgenomen. Over mishandeling tijdens de aanhouding op het concessiegebied kon hij niet veel zeggen aangezien hij daar niet bij was.

 Hij zei het echter vreemd te vinden dat de verdachten twee keren precies hetzelfde verklaard hebben op twee verschillende politiebureau's. Dit zou erop neerkomen dat men de verdachten dan op twee verschillende politiebureau's precies dezelfde woorden in de mond heeft gelegd.

Van de in eerste instantie zeventien verdachten tellende drugszaak zijn twee in een vroeg stadium door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Vijf andere verdachten zijn naar aanleiding van vormfouten van het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Vier van de overgebleven tien verdachten maken er een gewoonte van om niet op de zitting te verschijnen. Het gedeelte van de zaak welke Pritam Hira betreft kon wegens gebrek aan tijd dinsdag niet behandeld worden.

Op 6 mei zullen meerdere getuigen in de zaak gehoord worden. Het requisitoir en de pleidooi voor wat betreft de gewezen werknemers van Hira zullen op een nader te bepalen datum geschieden omdat de rechter graag heeft dat het requisitoir van de Officier van Justitie op papier staat.

 

Bron/Copyright:

,13/04/2005

Naar Boven                                          WWW.NICKERIE.NET


Inhoudelijke behandeling Maratakka-zaak eindelijk aangevangen

 

Paramaribo - Vijftien maanden na aanhouding van de eerste verdachten is gisteren de inhoudelijke behandeling in de geruchtmakende Maratakka-drugszaak begonnen. Deze kwestie wordt in twee aparte strafzaken behandeld. In een zaak staan tien verdachten terecht. De zaak tegen de elfde verdachte houthandelaar Pritam Hira, die wordt gezien als het brein in deze zaak, wordt vanwege de loop van het vooronderzoek apart behandeld.

 

In het eerste traject van de rechtszaken, die draaien rond de vangst van 341 kilo cocaïne in het Maratakkagebied, zijn de excepties van de raadslieden van de verdachten behandeld. In de eerste zaak verschenen gisteren slechts zes verdachten. De vier overigen, die begin 2004 door een fout bij het Openbaar Ministerie op vrije voeten kwamen, lieten verstek gaan.

 

Rechter Krishnapersad Pultoo hoorde gisteren twee politiefunctionarissen die betrokken waren bij respectievelijk de aanhouding en het verhoor van een aantal van de verdachten. Het verhoor concentreerde zich daarbij op de omstandigheden en formaliteiten rond de aanhouding en het onderzoek door de politie. Irwin Kanhai, raadsman van Pritam Hira, hield één van de getuigen voor dat in tegenstelling tot wat algemeen werd aangenomen, het gebied waar de drugs is gevonden niet in concessie van Hira is.

 

Volgens Kanhai heeft Hira een aanvraag ingediend maar was deze nog niet toegekend. De raadsman vroeg de getuige of dit gegeven is onderzocht, waarop de wetsdienaar negatief antwoordde. Tijdens de verhoren gisteren kwam naar voren dat de groep van zes, die vermoedelijk in dienst waren van Hira, allen werkzaamheden zouden hebben verricht bij het aanleggen en onderhouden van een illegale landingsbaan. Ook zouden zij verschillende diensten hebben verricht bij de invoer, het uitladen en de distributie van de cocaïne. Sporen in het gebied duiden er wel op dat er ook actief hout werd gekapt, gesleept en getransporteerd, zei één van de getuigen. Naast de cocaïne werden er tijdens de actie van de politie in november 2003 ook twee eenmotorige vliegtuigen, vliegtuigbrandstof en andere verdachte spullen in beslag genomen.

 

Vrijwel alle raadslieden van de eerste groep verdachten confronteerden de getuigen met verklaringen van hun cliënten dat ze mishandeld zouden zijn tijdens hun aanhouding en verhoor. Een van de verdachten, de vermoedelijke voorman die een reeks bezwarende verklaringen aflegde, zei de verklaringen afgelegd te hebben omdat hij zwaar mishandeld werd tijdens zijn verhoor. Hij wees de eerste getuige aan als één van de personen die hem mishandeld heeft. Een andere verdachte, ‘Santos', een Braziliaan, zei persoonlijk te zijn mishandeld door de tweede getuige. Onder druk van de mishandeling zou hij de politie de plek waar de drugs was verborgen hebben aangewezen. Naderhand ontkende de Braziliaan iets met de zaak te maken te hebben.

 

Beide getuigen ontkenden de beschuldiging van mishandeling en zouden ook niet gezien te hebben dat één van de verdachten werd mishandeld. Gerold Sewcharan, één van de raadslieden, vroeg één van de getuigen of die, als hij daadwerkelijk wist van mishandeling, dit zou toegeven tijdens zijn verhoor in de rechtszaal. De getuige gaf hierop geen duidelijk antwoord.

 

Hira, die pas midden vorig jaar kon worden aangehouden, werd na de eerste groep binnengeleid om van de rechter te horen dat zijn zaak op 12 april zal worden behandeld. Op die dag verschijnt ook de andere groep weer voor de rechter. De rechter wil tijdens die zitting verschillende politiefunctionarissen horen. Hira staat terecht voor vermeende drugssmokkel en illegaal vuurwapenbezit.

 

Bron/Copyright:

, 31/03/2005

Naar Boven                                          WWW.NICKERIE.NET


 

Simons wil diepgaander onderzoek Maratakkadrugszaak

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — "Wat doet de regering om erachter te komen of het geld dat betaald is voor die vrijheid zijn weg niet heeft gevonden naar aan deze mensen gelieerde politieke partijen...". Een vraag die NDP-fractieleider Jenny Geerlings-Simons woensdag tijdens de begrotingsbehandeling opwierp. Dit naar aanleiding van het vroegtijdig vrijkomen van een aantal verdachten in de spraakmakende Maratakka-drugszaak. Evenals NF-fractielid Wim Bakker enkele weken geleden, maakt zij zich ernstig zorgen over eventuele infiltratie van drugskapitaal in de komende verkiezingen. Dit vooral tegen de achtergrond van wat zich reeds in andere landen waar politieke partijen zijn bezweken voor kapitaal dat verkregen werd uit illegale activiteiten, heeft afgespeeld.

In dat kader deed Simons een dringende oproep aan de regering een diepgaander onderzoek in te stellen naar de Maratakka-drugszaak. Na administratieve fouten van het Openbaar Ministerie kwam een aantal verdachten vroegtijdig vrij. Ze wees erop, dat personen op "heterdaad", zijn betrapt bij grootschalige illegale drugsactiviteiten, gepakt door de politie en uit "pure stommiteit van justitiële ambtenaren die de fout hebben begaan om niet één, niet twee, maar die hele gang en die hele bende vrij te laten". Deze aangelegenheid rechtvaardigt de vrees bij parlementariërs, meent Simons, dat er betaald is om "deze stunt uit te halen".

Waakzaamheid is volgens de politica geboden om te voorkomen dat Suriname vervalt in zaken die reeds in andere landen zijn gebeurd. Zonder aanzien des persoons zal volgens haar opgetreden moeten worden door de autoriteiten. "Iedereen moet opletten in zijn eigen partij", zegt ze, maar op de regering rust een speciale taak extra alert te zijn.

Simons uitte ook haar zorg over de extra inspanningen die de overheid pleegt om op tal van gebieden zaken te realiseren die de afgelopen vier jaar wegens geldgebrek kennelijk niet gerealiseerd konden worden. Zij heeft de indruk dat deze zaken te maken hebben met de aankomende verkiezingen. "Elke regering doet in een verkiezingsjaar meer dan gebruikelijk", stelde ze, "hetgeen geen probleem hoeft te zijn, zolang niet alles wat de regering doet in dat teken staat." De NDP-parlementariër zegt de indruk te hebben dat geldgebrek de afgelopen jaren een probleem was, maar dat zaken nu wel vlot schijnen te lopen. "Is het ethisch in orde", vroeg ze, "om reserves achter de hand te houden om in het verkiezingsjaar problemen van de gemeenschap op te lossen?" Ze waarschuwde dat de regering haar activiteiten niet slechts moet richten op de stembusgang, omdat deze een al lang achterhaalde techniek en tactiek is. Volgens haar zou de regering ook verkiezingswinst kunnen behalen als ze vier jaar lang de bevolking had laten zien dat "beetje bij beetje haar zaken worden aangepakt".

 

Bron:

,02-12-2004

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


Korps Politie Suriname, 16 augustus 2004

Gezochte Hira door arrestatieteam aangehouden

De gezochte Pritam Hira in de geruchtmakende Maratakka drugszaak is op 15 augustus 2004 na een ingekomen melding en gedegen voorbereiding door het arrestatieteam (AT) van de politie aangehouden. Hira, die zich geruime tijd buiten de armen van de justitie wist te houden, is zonder toepassing van vuurwapengeweld in Nw. Nickerie gearresteerd. De verdachte is gelijk daarna naar Paramaribo overgebracht. In afwachting van zijn berechting is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


 

Spitsvondigheid verdediging geeft toon aan in Maratakka-drugszaak

Verdachten weigeren te verschijnen

PARAMARIBO — Het is op de eerste zitting van de strafzaak voor de berechting van de verdachten in de spraakmakende Maratakka-drugszaak direct duidelijk geworden dat het mogelijk voor alle betrokken partijen een enerverende rit wordt. De advocaten van de in totaal twaalf verdachten gaven gisteren direct plankgas door in totaal acht van hun cliënten te adviseren niet te verschijnen. Drie van de zes ingesloten verdachten die in verband met de zitting waren meegebracht, weigerden uit hun cel in het kantongebouw te komen terwijl de vijf verdachten die in maart door een fout van het Openbaar Ministerie (OM) vrijkwamen, verstek lieten gaan.

Het advies van ‘no-show’ werd door de raadslieden, onder wie Irwin Kanhai, Stanley Marica, Oscar Koulen en Regain Truideman gegeven als voorloper op excepties die op de volgende zitting opgeworpen zullen worden. Deze excepties gaan zich concentreren rond de dagvaardingen. Drie verdachten, een Braziliaan, een Colombiaan en een Surinamer, verschenen wel maar werden niet gehoord.

Hoewel de advocaten niet wilden uitweiden over de op te werpen excepties, lieten ze wel doorschemeren dat er aangevoerd zal worden dat hun cliënten niet goed zijn gedagvaard. Meer wilden de advocaten niet zeggen. Rechter Krishnapersad Pultoo ging, geassisteerd door de deurwaarders, direct na of de dagvaarding correct is geschied; er werden daarbij geen fouten geconstateerd. De rechter verleende daarom verstek tegen de verdachten die niet zijn verschenen, wat betekent dat de zaak buiten hun afwezigheid behandeld kan worden. Indien ze op een volgende zitting verschijnen, kan het verzoek gedaan worden dit verstek te zuiveren. In elk geval kan formeel het verstek niet van invloed zijn op de uiteindelijk strafmaat, zegt advocaat Koulen.

Volgens Koulen zou de fout, die volgens de raadslieden bij de dagvaarding is gemaakt, van rechtswege opgeheven worden indien de verdachten wel waren verschenen. Aan de andere kant zouden de vijf verdachten, die in maart na het procedurele ongelukje van het OM in vrijheid werden gesteld, niet verschenen zijn omdat ze vreesden weer aangehouden te zullen worden. Het OM had gisteren de mogelijkheid om, nu de zaak voor de rechter is beland, opnieuw om de gevangenneming van deze vijf verdachten te vragen. De rechter liet de drie verdachten die in de cel zaten en niet in de zaal wilden komen, wel als getuigen naar binnen halen. Hij deelde hen mee dat ze op de volgende zitting als getuigen gehoord zullen worden.

De grote afwezige onder de verdachten is de hoofdverdachte Pritam Hira, die kort voor hij kon worden aangehouden, kon onderduiken en sindsdien voortvluchtig is. Ook tegen Hira is verstek verleend. Hira’s raadsman Irwin Kanhai vroeg de rechter voor het dagvaarden van een getuige, die de verdediging zou willen horen omtrent de houtconcessie waarop Hira een landingsbaan had aangelegd voor het binnensmokkelen van cocaïne.

Nabij deze baan werd eind november 341 kilo cocaïne, twee eenmotorige vliegtuigen, en andere spullen in beslag genomen. Hira zou volgens de bevindingen in het onderzoek zich vermoedelijk reeds enige tijd voor deze vondst hebben beziggehouden met drugssmokkel.

Naar Boven                                            WWW.NICKERIE.NET


18-01-2008

Rechter ontvangt Maratakka-dossier pas op eerste zittingsdag

door Arny Belfor

PARAMARIBO — Krishnapersad Pultoo, de rechter die belast is met de berechting van de twaalf verdachten in de Maratakka-drugszaak, zegt dat hij het betreffende dossier laat heeft ontvangen. Gisteren zei Pultoo op de eerste zitting in deze zaak dat hij het dossier in deze publiciteitsgevoelige zaak, pas dezelfde morgen onder ogen heeft gehad. Dit zou hem daarom genoodzaakt hebben de behandeling van de zaak uit te stellen naar 27 juli. "Het is een ingewikkelde zaak waarom heel wat te doen is geweest. Ik heb het dossier pas vanmorgen gekregen en kan deze zaak vandaag dus helemaal niet in behandeling nemen", hield Pultoo de drie verdachten die waren verschenen voor. Pultoo stelde de verdere behandeling van deze zaak met meer dan zes weken uit omdat hij naar eigen zeggen het toch wel lijvige dossier eerst goed moet bestuderen.

De fout van het laat ontvangen van het dossier moet gezocht worden bij de griffie van het kantongerecht. Op het moment dat de verdachten gedagvaard zijn, is het dossier, zoals dat moet, door het OM opgestuurd naar de griffie.

Gisteren verschenen acht verdachten op advies van hun raadslieden niet omdat hun dagvaarding niet in orde zou zijn. Drie van hen waren wel aangevoerd door het parket maar kwamen niet uit hun cel. Een verdachte, de vermoedelijke hoofddader Pritam Hira, is nog steeds voortvluchtig. Hij wordt gezien als het brein achter de cocaïnesmokkel die via zijn houtconcessies liep. In november stuitten de politie en het leger tijdens een gezamenlijke actie op 341 kilo cocaïne, twee eenmotorige vliegtuigen en andere spullen op Hira’s concessie.

 

Naar Boven                                          WWW.NICKERIE.NET


2-6-2004

Maratakkadrugszaak 8 juni voor rechter

Voortvluchtige hoofdverdachte openbaar gedagvaard

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De geruchtmakende Maratakkadrugszaak wordt op dinsdag 8 juni voor de eerste keer behandeld door de kantonrechter in het Derde Kanton. Gisteren werden aan 12 verdachten onder wie hoofdverdachte Pritam Hira dagvaardingen betekend. De verdachten moeten terechtstaan wegens deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Ook de verdachten die enkele weken geleden op grond van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering op last van rechter-commissaris mr Albert Ramnewash in vrijheid werden gesteld, kregen een dagvaarding om dinsdag voor de rechter te verschijnen.

Deelneming aan een criminele organisatie kan verdachten een maximale gevangenisstraf van 20 jaar opleveren en een boete van ten hoogste 750.000 Surinaamse dollar. Bij opzettelijke overtreding van de Wet Verdovende Middelen riskeren de daders levenslange gevangenisstraf of een celstraf van ten hoogste 20 jaar.

Hoofdverdachte Hira is sinds de onderschepping van een lading cocaine in het Maratakkagebied november vorig jaar voortvluchtig. Hira die zich vermoedelijk in het buitenland bevindt, werd openbaar gedagvaard en zal volgens de voorlichtingsdienst van het Openbaar Ministerie bij verstek worden berecht als hij niet op de strafzitting verschijnt.

Het gerechtelijk vooronderzoek in de Maratakkazaak is onlangs afgesloten door de rechter-commissaris en daarna werd de sluitingsbeschikking in deze zaak aan de verdachten en de verantwoordelijke vervolgingsambtenaar verzonden. Uit het justitieel onderzoek is naar voren gekomen, dat in het gebied waar in november de 341 kilo cocaine, twee Cesnavliegtuigen en andere spullen in beslag werden genomen, vermoedelijk reeds eerder drugslandingen hadden plaatsgevonden. De landingsbaan werd aangelegd op een terrein dat aan hoofdverdachte Hira als houtconcessie was uitgegeven. De anti-drugsoperatie in het gebied werd uitgevoerd door het Korps Politie Suriname, daarbij ondersteund door manschappen van het Nationaal Leger met medewerking van de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA). Deze zaak heeft veel stof doen opwaaien vanwege de "klinkende namen" die als verdachten werden aangemerkt of gearresteerd.

Kort na de onderscheppingsactie en arrestaties werden enkele verdachten wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Door procedurele fouten bij het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris kwam later nog eens een van de verdachten vrij na gebruik te hebben gemaakt van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering. Ook deze zaak zorgde voor veel beroering in de gemeenschap en in het politieke veld. Onder meer werd in politieke kringen het vertrek geëist van justitieminister Siegfried Gilds.

Naar Boven                                              WWW.NICKERIE.NET


15-5-2004

GVO’s Maratakka- en Commewijne-drugszaak afgesloten

door Arny Belfor

PARAMARIBO — De rechter-commissaris (RC), heeft het gerechtelijk vooronderzoek, GVO, in zowel de Maratakka- als de Commewijne-drugszaak afgesloten. Juridisch betekent dit dat zowel het Openbaar Ministerie (OM), als de advocaten van de verdachten nu de ruimte hebben om andermaal het verzoek te doen aan de RC het GVO te heropenen.

Het OM moet in elk geval de verdachten binnen een bepaalde periode ervan in kennisstellen wat hun lot is. Als zich er geen bijzonderheden voordoen, is het te verwachten dat de zaken binnen afzienbare tijd bij de strafrechter zullen worden voorgebracht

In de Maratakka-affaire waren in totaal dertien verdachten aangehouden. Negen werden op vrije voeten gesteld. De vrijlating van vijf verdachten door de RC kwam door een fout van het OM, die nogal wat stof heeft doen opwaaien. De vrijlating was indirect de aanleiding tot wijziging van een wetsartikel.

De hoofdverdachte in deze zaak, Pritam Hira, is nog steeds voortvluchtig. Hij wordt gezien als het brein achter de smokkel van 341 kilo cocaïne, die eind november op zijn houtconcessie in het Maratakka-gebied in Nickerie in beslag werd genomen. Het onderzoek heeft ook aanwijzingen opgeleverd die doen vermoeden dat Hira mogelijk al enige tijd zijn drie houtconcessies gebruikte voor drugssmokkel.

De Commewijne-drugszaak kan, als die bij de rechter wordt voorgebracht, mogelijk voor logistieke problemen zorgen. Er zijn in totaal in deze zaak, die draait om 379 kilo cocaïne, 26 verdachten in verzekering gesteld, van wie niet één door de RC is vrijgelaten. Er is momenteel geen enkele ruimte in het gebouw van het Kantongerecht, die geschikt is om zoveel verdachten in één keer voor te brengen.

Volgens een deskundige heeft de rechter verschillende opties om het probleem te omzeilen. Hij zou de groep in delen kunnen splitsen en die apart horen. Dit zou tactisch/technisch minder raadzaam zijn, omdat het om een grote zaak gaat, die toch gevoelig ligt. Mogelijk kiest de rechter dan ervoor geen publiek toe te laten tot de rechtszaal, waardoor de extra beveiliging die sowieso voor deze groep zal moeten aanrukken, ongestoord kan werken.

Hoe snel de rechtszaken in de Maratakka- en de Commewijne-affaire werkelijk kunnen aanvangen, is niet duidelijk. Maar het is niet waarschijnlijk dat ze worden afgerond voordat de rechterlijke macht op reces gaat, van midden augustus tot begin oktober.

Naar Boven                                             WWW.NICKERIE.NET


19-04-2004

Verdachten Maratakka-drugszaak spoedig voor de rechter

door Juliën Peneux

PARAMARIBO De zes nog ingesloten verdachten in de Maratakka-drugszaak moeten spoedig voor de kantonrechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) treft momenteel voorzieningen daartoe, in afwachting van afsluiting van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) door de rechter-commissaris ( rc). Verwacht wordt dat dit binnenkort plaatsvindt.

Het gvo startte in december 2003, nadat het OM het strafdossier had bestudeerd en opgestuurd naar de rc. De zes verdachten, die zijn overgebleven uit de in totaal 17 aangehoudenen in deze drugszaak, worden alle verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Ze zijn al enkele malen voorgeleid bij de rc. Hoewel tegen de hoofdverdachte, Pritam Hira, een internationaal opsporingsbevel loopt, is hij nog niet aangehouden.

Ontwikkelingen in de Maratakka-drugszaak hebben in de samenleving veel stof doen opwaaien, vooral toen vijf verdachten door vormfouten van het parket, makkelijk vrijkwamen.

Medio november vorig jaar had in het Maratakkagebied een drugslanding plaatsgevonden. In een gezamenlijke operatie met het Nationaal Leger nam de politie onder meer ruim 341 kilogram cocaïne en twee vliegtuigen in beslag. Op de plaats van de landing werden gelijk vijf verdachten aangehouden. Op basis van hun verklaringen zijn kort daarop nog eens zes personen in de kraag gevat. Van deze elf verdachten werden reeds in een vroeg stadium vijf in vrijheid gesteld door de rc op basis van artikel 54A van het Wetboek van Strafvordering. De raadslieden van de vijf hadden op grond van dit artikel een verzoek daartoe ingediend. Het OM stelde hierna zelf een verdachte in vrijheid.

Op basis van de verklaringen van al de elf aangehouden personen hield de politie nog eens zes personen aan. Vijf van hen kwamen later door vormfouten gemaakt door het OM, wederom vrij. De rc liet hen gaan na een verzoek van de respectieve raadslieden. Ook die hadden gebruik gemaakt van artikel 54A.

Naar Boven                                            WWW.NICKERIE.NET


26-03-2004

Venetiaan dringt aan op opheldering Maratakka-vormfouten

door Ivan Cairo

 

PARAMARIBO — Voor president Ronald Venetiaan is de kwestie rondom de (vorm)fouten die bij justitie gemaakt zijn in de Maratakka-drugszaak nog niet afgedaan. Hij dringt aan op een grondiger onderzoek en wil dat de onderste steen boven wordt gehaald. Nadat het staatshoofd in het afgelopen weekeinde een onderhoud over deze en andere zaken heeft gehad met waarnemend procureur-generaal mr Shubhaas Punwasi, schreef het staatshoofd de openbare aanklager en het Hof van Justitie een brief over deze aangelegenheid.

Tegenover de pers wilde Venetiaan geen details verschaffen over de inhoud van het schrijven. Hij bevestigde het onderhoud met de procureur-generaal en ook dat hij hem een brief heeft geschreven.

De president gaf desgevraagd aan dat de regering van de justitiële instituten verwacht dat zij meewerken aan het onderzoek in deze zaak. Venetiaan: "Ik hoop dat er wordt meegewerkt dat wij een gericht verslag krijgen van wat er is gebeurd, omdat in feite nog steeds niet duidelijk is op welk punt het is misgegaan met de verlening van de aanhouding van de betrokken mensen".

Als het antwoord onduidelijk of niet afdoende is voor de regering, zal worden nagegaan, zegt het staatshoofd, hoe daarmee om te gaan. Er zal dan een evaluatie gemaakt worden van de "omstandigheden waarin we moeten functioneren en uiteraard ons hoofd daarover breken hoe er structurele voorzieningen moeten worden getroffen om die omstandigheden te verbeteren", zegt de president.

Door procedurele fouten bij het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris in strafzaken, moesten vijf belangrijke verdachten in de geruchtmakende Maratakka-drugszaak worden vrijgelaten. Eerder kwam reeds een aantal verdachten vrij, omdat er onvoldoende bewijs tegen hen was gevonden in deze zaak.

Eind november onderschepten leger en politie in een gezamenlijke operatie 341 kilo cocaïne op een houtconcessie in het Maratakkagebied. Bij deze actie werden eveneens twee Cessna-vliegtuigen die de drugs hadden aangevoerd, alsook vliegtuigbrandstof en andere zaken in beslag genomen.

Naar Boven                                              WWW.NICKERIE.NET


Assembleeleden geirriteerd over fouten o.m.

Geplaatst: 12/03/2004

Paramaribo - Assembleeleden hebben gisteren aangegeven zeer ontevreden te zijn over de blunder die het Openbaar Ministerie (O.M.)heeft gemaakt, waardoor vijf verdachten in de Maratakka drugszaak door de rechter-commissaris in vrijheid zijn gesteld.

Hierdoor zijn nog slechts twee verdachten aangehouden. Otmar Rodgers suggereerde dat het Openbaar Ministerie geïnfiltreerd zou kunnen zijn door de drugmaffia. “We praten over het geïnfiltreerd zijn van de politie. Voorzitter laat mij hier geen andere organen noemen”, aldus Rodgers die aanvoerde dat bij deze zaken altijd mensen betrokken zijn die zich het financieel kunnen permitteren. Hiermee doelde het assembleelid duidelijk op personen die boven het niveau leven dat hun salaris zou moeten kunnen dragen.

Hij wil dat het ministerie van Justitie “de bezem erdoor haalt”. Rodgers voerde aan dat terwijl op het hoogste niveau vaak wordt vergaderd over de veiligheid in het land, criminelen vrijuit gaan, waardoor het werk van de politie nodeloos blijkt te zijn. Arnold Kruisland, die deze kwestie aanzwengelde, vindt dat de minister van Justitie zoals in andere landen het geval is, consequenties moet verbinden aan deze zaak. Ook hij hekelde het gegeven dat politiemannen en militairen met inzet van eigen leven de operatie hebben verricht om de aanhoudingen in deze kwestie te verrichten. Hij noemde het voorbeeld van een militair die de leiding had van de operatie, die later door mensen werd afgetuigd en geboeid op een afgelegen plek werd achtergelaten. Hij kon ternauwernood zichzelf in veiligheid brengen. Het zijn volgens Kruisland hoofdverdachten die in vrijheid zijn gesteld. Ruth Wijdenbosch voerde aan dat zij deze verwikkelingen volgt en vooral ook kijkt naar de Decemberkwestie. Zij is benieuwd of ook in die zaak vormfouten gemaakt zullen worden. In die zaak kunnen er volgens haar geen blunders gemaakt worden.

Tijdens zijn reguliere persconferentie woensdag gaf vice-president Jules Ajodhia reeds aan dat in de Raad van Ministers hierover was vergaderd en dat de kwestie de regering in het verkeerde keelgat is geschoten. Minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie heeft in deze zaak een onderzoek bevolen. Zowel de minister, de vice-president als de assembleeleden vinden dat deze zaak niet zonder consequenties kan blijven voor diegene die de fouten heeft gemaakt, waardoor de verdachten nu in vrijheid zijn gesteld. Zij werden door de rechter- commissaris in vrijheid gesteld, omdat het Openbaar Ministerie anders dan de wet toelaat hen twee keer aanhield voor hetzelfde vergrijp, terwijl bij de tweede keer geen nieuwe zaken betreffende de kwestie aan het licht waren gekomen.

Naar Boven                                                WWW.NICKERIE.NET


18-02-2004

Interpol zoekt drugsverdachte Hira

PARAMARIBO — Op verzoek van de Justitiële Dienst van het Korps Politie Suriname is enkele weken geleden door Interpol een internationale signalering gelanceerd tegen Maratakka-drugsverdachte Pritam Hira. Dit houdt in dat elk politiekorps in de wereld naar hem uitkijkt en hem zal aanhouden wanneer hij ergens opduikt. De politie meldt dat in een persbericht en spreekt berichten in de media tegen als zou er geen internationale opsporing van deze verdachte zijn gelast. Enkele weken geleden zei vice-president Jules Ajodhia desgevraagd aan journalisten dat zodra de tijd rijp was justitie een dergelijke opsporing zou inzetten.

Politiewoordvoerder Ronald Gajadhar zegt in het communique dat het geen gebruik is dat ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze "confidentiële opsporingsmethode" van de Internationale Politie Organisatie (Interpol). Vandaar dat dit niet in een eerder stadium is bekendgemaakt en vooral in het belang van het onderzoek. De politie zegt niets aan het toeval te willen overlaten om klaarheid te brengen in de Maratakka-drugszaak.

Begin november vorig jaar onderschepte een eenheid van leger en politie 341 kilo cocaïne op een houtconcessie in het Maratakka-gebied (Nickerie). Ook werden twee Cesna-vliegtuigen geconfisqueerd alsmede een hoeveelheid vliegtuigbrandstof. De ondernemer Pritam Hira die als hoofdverdachte wordt aangemerkt, nam de benen voordat justitie erin slaagde hem te grijpen. Justitie vermoedt dat hij naar Guyana is uitgeweken en mogelijk verder is getrokken naar een van de eilanden in de regio. Een aantal verdachten die bij deze drugszaak werd aangehouden, is inmiddels in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris, omdat hun betrokkenheid niet is bewezen.

Naar Boven                                              WWW.NICKERIE.NET


19-11-2003

Politie vangt 350kg cocaïne en twee vliegtuigen

Politie vangt 350kg cocaïne en twee vliegtuigen

De politie heeft tijdens een actie gisteren in het Maratakka-gebied (Nickerie) " 350kg cocaïne onderschept en twee één-motorige vliegtuigen in beslaggenomen. Eerder waren al enkele Surinamers en twee buitenlanders aangehouden, onder wie een Braziliaan, van wie gebleken is dat hij de piloot was van één van de vliegtuigen. De drug was gedropt op een nabij gelegen illegale airstrip. De on-dersteuning van leger-eenheden was cruciaal om de jungle-operatie tot een succes te maken.

De operatie, die tot de suc-cesvolle drugsvangst heeft geleid, heeft ongeveer twee weken geduurd. De in beslag genomen vliegtuigen waren met camouflage netten en takken zodanig afgeschermd dat ze zelfs vanuit de lucht moeilijk te lokaliseren wa-ren. De politie kon de vlieg-tuigen pas gisteren achterha-len nadat de aangehouden Braziliaanse piloot vanuit een helikopter belangrijke aan-wijzingen had gegeven. Mi-nister Siegfried Gilds van Justitie en Politie ging van-daag tegenover journalisten in het regeringsgebouw ook in op hetgeen leger, politie en het Amerikaanse DEA hebben uitgevoerd. Hoewel zijn informatie in grote lij-nen overeenkwam met die van het Korps Politie Surina-me zei Gilds dat hij de vangst schat op ongeveer 360 kilogram. De aangehou-den Surinamer blijkt een be-kende persoon te zijn, van wie hij geen naam wil noe-men. Voor wat de vliegtui-gen betreft zei de bewinds-man dat ze van een recent bouwjaar zijn. Een verdach-te is volgens de minister voortvluchtig.
In een slechts zes zinnen tel-lend persbericht meldt de Afdeling Voorlichting en Publiciteit van het KPS dat de politie bij de operatie on-dersteuning heeft genoten van de drugsbetrijdingsdien-sten, het Nationaal Leger (NL) en het Drug Enforce-ment Agency (DEA) van de Verenigde Staten van Ameri-ka (VS). Bovendien zou er contact zijn opgenomen met de Guyanese Police Force (GPF) voor het geval er zich eventualiteiten aan de grens zouden voordoen. De politie dacht kennelijk daarbij aan een grootscheepse vluchtpo-ging van de drugtranspor-teurs of een poging de la-ding uit Suriname te smok-kelen en de eenheden het na-kijken te geven.
In deze zaak zijn de twee bekende Nickeriaanse onder-nemers H en S als verdach-ten aangemerkt. Uit veilig-heidsoverwegingen en in het belang van het onderzoek is de politie zeer zuinig ge-weest bij het verstrekken van informatie over deze zaak. Uit andere bronnen wordt vernomen dat de la-ding drugs mogelijk vanmid-dag nog naar Paramaribo wordt overgebracht. Bij de operatie is er naast de in be-slagname van de vliegtuigen en de arrestaties ook Av-gas (vliegtuigbrandstof) in beslag genomen. Ook de personen bij wie de kerosine is gevon-den zijn in verzekering ge-steld. Volgens een insider is het merkwaardig dat het aangetroffen Av-gas groen is. In Suriname wordt er geen vliegtuig brandstof van deze kleur gebruikt. Het sterke vermoeden bestaat dat de brandstof uit Guyana is ge-smokkeld om op de twee één-motorige vliegtuigen toe te passen. Bij het ter perse gaan van deze editie kamden de gezamenlijke eenheden het gebied nog uit op zoek naar meer drugs en verdach-ten.

Naar Boven

Bronnen:

De Ware Tijd

Dagblad Suriname

De West

 

 

Naar Boven

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics