Nickerie.Net, dinsdag 16 augustus 2005  


Haven Nickerie aanzienlijk beschadigd

Geplaatst: 15/08/2005

Nickerie - Een rijstboot heeft vorige week woensdag de algemene steiger van Nickerie door een verkeerde manoeuvre beschadigd. Volgens directeur John Defares van NV Havenbeheer is de steiger aanzienlijk beschadigd. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen. Een ingenieursbureau is inmiddels ingeschakeld voor de juiste kostenraming, alvorens men kan beginnen met de herstelwerkzaamheden.

In een bericht in DBS van 12 augustus stond abusievelijk vermeld dat Havenbeheer Nickerie de pers verboden heeft om het haventerrein te betreden om beelden te schieten en informatie te verzamelen van de schade. Volgens Defares is de instructie van Havenbeheer Nickerie verkeerd begrepen. Volgens de nieuwe internationale veiligheidsmaatregelen voor havens mag niemand zonder vergunning faciliteiten van havens betreden die gecertificeerd zijn. Vanwege haar lidmaatschap van de internationale maritieme organisatie is NV Havenbeheer geboden zich te houden aan de ISPS-code. Deze houdt onder meer in dat iedereen die de haven wil betreden of gebruik wil maken van de lokaliteiten, ten minste drie dagen van tevoren daartoe schriftelijk een verzoek moet indienen. Pas wanneer hieraan goedkeuring is verleend, is men gerechtigd het haventerrein te betreden.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,16-08-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics