Nickerie.Net, dinsdag 16 augustus 2005  


Padieboeren bezorgd over prijsstijgingen

 

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) maakt zich zorgen over de recente prijsstijgingen in de winkels. Erger vindt de boerenorganisatie het dat ook bepaalde diensten hun tarieven hebben opgevoerd, terwijl er nog geen sprake is van een verhoging van de brandstofprijs.

 

Harinanan Oemraw, voorzitter van de padieboerenorganisatie in het district Nickerie zegt dat de prijsstijgingen grote effecten hebben voor de rijstboeren in het district. Hij vraagt zich af wat de situatie zal zijn, wanneer de boeren gaan oogsten en wat de prijs zal zijn die de opkopers aan hun zullen aanbieden. De voorzitter vraagt de nieuwe regering om er alvast werk van te maken zodat spoedig een besluit genomen kan worden over een redelijke padieprijs.

 

Uit een voorlopige calculatie blijkt dat de padieprijs tussen de 29 en 30 Surinaamse dollar moet liggen. "Alleen dan zullen de boeren in staat zijn te overleven", zegt Oemraw. Hij vraagt de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) naar mogelijkheden uit te kijken om de verhoging van de brandstofprijs voor de boeren even uit te stellen, zodat ze in staat worden gesteld om hun positie te verbeteren.

 

De padieboerenorganisatie heeft de boeren kunnen voorzien van ureum. De SPBA onderzoekt thans hoe een partij ureum in te voeren ten behoeve van de voorjaarsinzaai 2006. Als alles goed,  zit zal de boerenorganisatie 5000 ton ureum in de maand november 2005 invoeren uit Trinidad.

 

De voorzitter van de boerenorganisatie is overigens niet te spreken over het feit dat SURZWAM graafmachines heeft verhuurd aan de SURALCO. Het is een vrij ernstige zaak dat de machines niet te vinden zijn in de agrarische sector, zegt Oemraw. De boeren gaan over enkele weken hun padie afoogsten, maar de rijstarealen zitten vol met regenwater. Het overtollig water kan vanwege de dichtgegroeide afvoerleidingen niet makkelijk wegtrekken. De SPBA zal alles in het werk stellen dat het Ministerie van LVV machines beschikbaar stelt om de afvoerleidingen in de diverse productiegebieden op te schonen, zodat boeren het water uit de rijstarealen kunnen lozen.-.

<

Bron/Copyright:

,16/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics