Nickerie.Net, zaterdag 20 augustus 2005  


Dc Ramnewash oriŽnteert zich bij dambreuk Nannizwamp

door Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - Districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash heeft zich gisteren georiŽnteerd bij de dambreuk, die enkele dagen terug is ontstaan in de lekbeteugelingsdam achter det Wadoekpolder in het district Nickerie.

 

In zijn eerste reactie zei dc Ramnewash dat de situatie vrij ernstig is en dat vanwege de extreme waterstand in de Nannizwamp de dam het heeft begeven en meer dan 250 ha areaal onder water is gelopen. Hij heeft kunnen constateren dat het zwampwater met zeer grote kracht over een breedte van ongeveer zeven tot acht meter binnen het Wadoekgebied stroomt. Nu dit gebied onder is gelopen, stroomt het water over de Oostelijke dam naar het irrigatiekanaal van de Hoofd Aanvoer (HA)-sluis.

 

"Als we niet snel handelen, bestaat het gevaar dat de omliggende gebieden als de Prins Bernardpolder, het Bacovenbedrijf van de Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS), Euro-Zuid en enkele gebieden in de Oostelijke polders enorme wateroverlast zullen ondervinden".

 

Dc Ramnewash is blij met het feit dat het Ministerie van Openbare Werken (OW) Sectie Nickerie de zaak gelijk heeft aangepakt. De dc staat erop dat door onderlinge samenwerking van de Ministeries van OW en Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) er hard gewerkt wordt om het probleem te verhelpen. Een dragline van aannemer Radjesh Mahangoo werd woensdagmiddag onmiddellijk gedirigeerd naar de locatie om de zaak aan te pakken. De dragline kwam gisteren aan achter Wadoek en is gelijk begonnen met de herstelwerkzaamheden. Middels het plaatsen van houtmateriaal, ronde palen over de hele breedte en klei, zal getracht worden het water tegen te houden. De aannemer zou tot laat in de avond bezig zijn met het herstellen van de breuk.

 

Haricharan Chotoe, sectiehoofd van het Ministerie van OW in Nickerie, bevond zich samen met dc Ramnewash op de lokatie. Hij heeft kunnen waarnemen dat het waterpeil in de Nannizwamp met de dag stijgt. Dat komt door de aanhoudende regens in het district. Om het overtollig water in de zwamp te laten doorstromen naar de Corantijnrivier zijn de bestaande duikers en overlaten opengesteld, maar vanwege het dichtgroeien van de hoofdafvoerleidingen wordt dit proces bemoeilijkt .-.

 

Bron/Copyright:

,20/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics