Nickerie.Net, woensdag 24 augustus 2005  


Aantal zittenblijvers basisscholen Nickerie teruggelopen

Beta Debidien  

 

NIEUW NICKERIE - Het aantal zittenblijvers van klasse 1 tot en met klasse 6 van de basisscholen is het afgelopen schooljaar 2004-2005 in vergelijking met een jaar daarvoor teruggelopen. In de schoolperiode 2004-2005 waren in totaal 4.134 leerlingen op de 22 basisscholen in rayon Nickerie. Daarvan gaan 820 leerlingen (19,84 procent) de klassen overdoen. Het jaar daarvoor (schooljaar 2003-2004) hadden de scholen in totaal 4.415 leerlingen. Van dit aantal moesten 880 leerlingen (19,93 procent) de klassen overdoen.

 

Dat geeft aan dat het aantal zittenblijvers met negen procent is teruggelopen in Nickerie. Deze informatie verschaft Roy Katisah, rayoninspecteur van het MINOV in Nickerie. Het afgelopen schooljaar heeft hij een output gehad van 462 leerlingen. Het gaat in deze om leerlingen die de basisscholen hebben verlaten. Daarnaast heeft hij voor het komend schooljaar een instroom van 522 leerlingen. Dat geeft aan dat het aantal met 60 leerlingen is toegenomen.

 

Katisah heeft op 1 januari 2005 het rayon-Nickerie overgenomen van Dayaram Chatterpal, die vanwege de gepensioneerde leeftijd de dienst moest verlaten. Hij heeft het afgelopen schooljaar een heel goede samenwerking gehad met leerkrachten en de schoolleiders. Er is hard gewerkt om te komen tot betere resultaten en kwaliteitsverbetering van het onderwijsgebeuren in Nickerie.

 

Katisah merkt verder op dat het afgelopen schooljaar vier scholen met behulp van donoren gerenoveerd en opgeleverd zijn. De schooljeugd was hierdoor in staat onderwijs in een milieuvriendelijke omgeving te volgen. Er zijn nog enkele scholen die het volgend schooljaar ook aangepakt zullen worden, verzekert hij.

Over de leermiddelen zegt Katisah dat er wel een tekort was, vooral op het gebied van schrijf- en de leesboeken. Veel van de boeken zijn aan vervanging toe. Om dit probleem te minimaliseren hebben de scholen en ouders een flinke bijdrage geleverd door de boeken te kopiŽren.

Het meubilair op de scholen was voldoende, maar een deel is zeker aan vervanging, weet Katisah. Om de 60 nieuwe leerlingen bij de start van het komend schooljaar op te vangen, zullen de schoolleiders het nodige meubilair moeten aanvragen bij de Technische Dienst van het MINOV. Het komend schooljaar zal er gewerkt worden aan de motivatie van de leerlingen en vooral de ouderparticipatie.-.

 

Bron/Copyright:

,23/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics