Nickerie.Net, woensdag 24 augustus 2005  


Bloedbank streeft naar verhoging donorenbestand in Nickerie

door Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - De Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis streeft ernaar het bloeddonorenbestand in het district Nickerie te verhogen. Het ledenaantal per augustus 2005 bedraagt 230 ; de bloedbank wil meer dan 600 bloeddonoren hebben. In de afgelopen periode is er voorzien in de behoefte van het Dr Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN). Er is volgens Meriam Dompi, bloedbankmedewerkster, een heel goede verstandhouding ontstaan met het ziekenhuis in Nickerie.

 

De grootste aanvraag/behoefte van bloedproducten is O+ Packed Cells. Om nieuwe bloeddonoren aan te werven heeft de bloedbank in de afgelopen periode enkele activiteiten ontplooid. Zo is er onlangs een afdeling 'Vrienden van de Bloedbank' opgericht die de activiteiten voorbereidt. Intussen heeft deze afdeling één bijeenkomst gehad met de leden bij Penny Carter, coördinator van de bloedinzamelingen in Nickerie. De participatie van de leden was optimaal, zegt Carter. Er is besloten dat de donoren elkaar gaan mobiliseren om te kijken hoe zaken aan te pakken om het bloeddonorenbestand te helpen uitbouwen.

 

De Nickeriaanse bloeddonoren hebben ook aangegeven naar de stad te willen voor een rondleiding bij de bloedbank aan de Rode Kruislaan. Carter zegt dat alle regio's van het district vertegenwoordigd zullen zijn bij deze trip. Bij terugkeer naar Nickerie zal deze groep de activiteiten van de komende periode op zich nemen. De bloedbank zal vandaag en morgen weer bloed inzamelen in het SZN. Voor de bloeddonoren van de Groot-Henarpolder en andere verliggende gebieden heeft de bloedbank een bus beschikbaar gesteld om de mensen op te halen en af te zetten.-.

 

Bron/Copyright:

,23/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics