Nickerie.Net, woensdag 24 augustus 2005  


LVV treft voorbereidingen veiligstellen najaarsoogst 2005

Beta Debidien 

 

NIEUW-NICKERIE - "Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) treft momenteel alle voorbereidingen om de najaarsoogst 2005 veilig te stellen in het district Nickerie. Daar de inzaai bij de kleinlandbouw in de week van 9 tot 15 mei 2005 begon, is het verwachtbaar dat de eerste oogst in de komende week binnengehaald zal worden". Dit zegt Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het ministerie in Regio-West.

 

Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het ministerie in Regio-WestDe padie-inzaai ten behoeve van de najaarsoogst 2005 in het district Nickerie is per 29 juli 2005 afgesloten met 21.416 ha. Hiervan heeft de kleinlandbouw 11.366 ha ingezaaid en de grootlandbouw 10.080 ha. De Surinaamse Rijst Organisatie (SRO) heeft dit seizoen niet ingezaaid op Wageningen.

 

Het Ministerie van LVV, Regio-West is reeds bezig om de toegangswegen begaanbaar te maken, zodat de geoogste padie makkelijk afgevoerd kan worden. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het ministerie om de gaten op de toegangswegen, onder andere van de hoofdwegen van Uitbreiding Groot-Henarpolder en Europolder-Zuid met zand te dichten.

 

Ganpat constateerde dat de afvoer van het overtollig water in enkele rijstpolders traag verloopt, daar de meeste rijstboeren hun loosleidingen niet schoonhouden. De regens zijn nog niet opgehouden waardoor bepaalde landbouwarealen wateroverlast hebben. De zeer hoge waterstand in de Nannizwamp heeft ook zijn invloed op het waterniveau in bepaalde polders. Bovendien stroomt het gespilde water van de Nannizwamp via de Nannikreek over de waterkerende dam in de hoofdloosleiding van de Brutopolder/Europolder- Zuid en het bedrijf van NV Nanni, waardoor delen van deze polders ook te kampen hebben met wateroverlast. Om een vlotte afvoer van het overtollige water in de landaanwinningspolders te garanderen, zijn de hoofdloosleidingen die onder het beheer staan van het Ministerie van LVV, waarnodig handmatig opgeschoond en ook met gebruik van machines en chemicaliŽn.-.

 

Bron/Copyright:

,23/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics