Nickerie.Net, woensdag 24 augustus 2005  


Nickerie heeft schrijnend tekort aan vakleerkrachten

door Beta Debidien 

 

NIEUW-NICKERIE - "Het district Nickerie heeft een schrijnend tekort aan vakleerkrachten. Momenteel zijn er zeven vakleerkrachten die verbonden zijn aan acht basisscholen in het district. Er zijn drie begeleiders, waarvan één tevens de coördinator is". Deze informatie verschaft Suresh Lachman, coördinator van het Project Lichamelijke Opvoeding, desgevraagd aan ‘dWT’.

 

Suresh Lachman, coördinator van het Project Lichamelijke OpvoedingHij merkt op dat de vraag naar vakleerkrachten erg groot is in het district. Lachman vindt het jammer dat het Project Lichamelijke Opvoeding de andere scholen niet tegemoet kan komen. Momenteel is wel een opleiding Lichamelijke Opvoeding gaande, maar daarmee zal het tekort niet worden opgeheven. Het Project Lichamelijke Opvoeding is een afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling dat achttien jaar terug is opgestart. Lachman hekelt het feit dat het project nog steeds geen naamsverandering heeft ondergaan; hij vindt dat het hier de hoogste tijd voor is.

 

De afdeling is sinds het begin van dit schooljaar actief in het rijstdistrict en streeft naar een juiste waardering van het vak lichamelijke opvoeding op de scholen, voornamelijk de basisscholen. Volgens hem moet er een einde komen aan het feit dat het vak niet of door niet bevoegde krachten wordt verzorgd. "Het kan en mag niet zo zijn dat een leerkracht naar het veld gaat, de leerlingen een voetbal geeft en ze laat voetballen. Om te kunnen voetballen moet men de basiselementen als aannemen, passen en dribbelen een beetje beheersen". Hij vindt het vak Lichamelijke Opvoeding minstens even belangrijk als taal en rekenen. "Elk kind moet bewegingsonderwijs volgen op verschillende schoolniveaus, dit zal alleen maar positieve consequenties op korte en lange termijn hebben."

 

Lachman denkt hierbij aan het bevorderen van de gezondheid en het tegengaan van de criminaliteit en andere negatieve zaken. "Als jongeren niks te doen hebben, is de kans groot dat ze kunnen vervallen tot negatieve zaken. Wij, als totale samenleving, zijn dan verantwoordelijk ervoor. De tijd is rijp, misschien overrijp zelfs, dat relevante organisaties samenbundelen en samenwerken met als doel 'bewegen'." Hij vindt het milieu op de basisschool uitermate geschikt hiervoor. "Trouwens samenwerken kan middels het vak Lichamelijke Opvoeding aangeleerd en bevorderd worden. Wij moeten leren samenwerken met elkaar op school, in het bedrijfsleven, op kantoor en in de politiek", aldus Lachman.-.

 

Bron/Copyright:

,23/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics