Nickerie.Net, donderdag 25 augustus 2005  


Jeugdparlementariër Bhaggoe vraagt stopzetting ongeoorloofde verkoop pornofilms

Beta Debidien 

 

NIEUW NICKERIE - Mitesh Bhaggoe, ondervoorzitter van het Jeugdparlement, heeft gisteren in een schrijven aan districtscommissaris Hein Ramnewash van Nickerie gevraagd de ongeoorloofde verkoop van pornografische films in supermarkten en winkels stop te zetten.

 

Jeugdparlementarier Mitesh BhaggoeBhaggoe heeft geconstateerd dat door haast alle eigenaren van winkels en supermarkten illegale kopieën van pornofilms ten verkoop worden aangeboden. Deze films worden duidelijk zichtbaar en meestal bij de kassa’s geplaatst, waardoor een ieder, zelfs kinderen, in de gelegenheid wordt gesteld de films op een heel makkelijke manier aan te schaffen.

 

Volgens de ondervoorzitter van het Jeugdparlement kan dit een negatieve invloed hebben op de opvoeding van de jongeren. Bhaggoe zegt ook stappen te zullen ondernemen om via de plaatselijke media zowel ouderen als jongeren op te roepen om er op toe te zien dat deze onverantwoordelijke handelingen van de winkeliers niet meer plaatsvinden.

 

Ramnewash die de brief nog niet onder ogen heeft gehad, zegt zeker te zullen optreden. "Het kan niet zo zijn dat mensen ondanks waarschuwingen zijdens de overheid hun illegale praktijken voortzetten in het district." Ook het probleem van het bezoeken van cyber-cafés vooral door schoolkinderen heeft zijn aandacht. De overheid zal niet schromen harde maatregelen te treffen tegen personen die zich niet houden aan wet en regels in het land, aldus districtscommissaris Ramnewash.-.

 

Bron/Copyright:

,25/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics