Nickerie.Net, vrijdag 26 augustus 2005  


SPBA vraagt uitstel prijsverhogingen brandstof en elektriciteit

Beta Debidien  

 

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft gisteren in een schrijven aan vice-president Ramdien Sardjoe gevraagd mogelijkheden te bekijken om de op handen zijnde prijsverhogingen voor onder andere brandstof en elektriciteit voor een periode van vijf tot zes maanden uit te stellen, zodat de boeren in staat worden gesteld hun positie te verbeteren in de rijstsector in het district Nickerie.

 

Harinanan Oemraw, voorzitter van de boerenorganisatie wijst de vice-president erop dat de komende prijsverhogingen een enorme invloed zullen hebben op de kostprijs van een baal natte padie. Volgens een kostprijscalculatie van de boerenorganisatie blijkt dat een zak natte padie van 79 kg tussen de 29 en 30 Surinaamse dollar gaat kosten. Tevens wijst de voorzitter vice-president Sardjoe op het feit dat bepaalde diensten hun tarieven reeds hebben opgevoerd, welke zeker ook effecten zal hebben voor de rijstboeren in het district.

 

Bestuursleden van de boerenorganisatie vragen zich ook af welke de prijzen zullen zijn die straks door de opkopers zullen worden aangeboden. De SPBA vraagt Sardjoe om de nodige maatregelen te treffen, opdat een minimale garantieprijs voor de padie kan worden vastgesteld, zodat de boeren "kunnen overleven."

 

Ten behoeve van de najaarsoogst 2005 is ongeveer 21.000 ha areaal ingezaaid in het district Nickerie. Het is verwachtbaar dat tegen eind deze maand, begin september, de oogstactiviteiten zullen aanvangen. Teneinde de oogstactiviteiten een vlot verloop te doen hebben, is het gewenst dat de infrastructuur wordt aangepakt. De dichtbegroeide afvoerleidingen die de rijstarealen draineren, moeten onmiddellijk worden aangepakt. De SPBA is er niet over te spreken dat de uit India ingevoerde graafmachines niet voor de rijstsector zijn ingezet. Om de najaarsoogst veilig te stellen is het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West reeds bezig om de toegangswegen in bepaalde productiegebieden begaanbaar te maken, zodat de afgeoogste padie makkelijk kan worden afgevoerd.-.

 

Bron/Copyright:

,26/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics