Nickerie.Net, maandag 29 augustus 2005  


Stichting Sankat Mochan wil bejaardentehuis in Nickerie

Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - Stichting Sankat Mochan, gevestigd in Nickerie en in Nederland, wil in de komende dagen een aanvang maken met de bouw van een bejaardentehuis in de Van Drimmelenpolder in het district Nickerie.

"De stichting is ongeveer drie jaren terug begonnen met de voorbereiding van dit project," vertelt Vidjai Ramnarain, voorzitter van Sankat Mochan. "Ik wil niet zitten kijken wat de overheid voor de gemeenschap doet, maar wil zelf zaken aanpakken en op deze manier het district vooruit helpen."

Het centrum zal een capaciteit hebben van 44 kamers. Er is vooraf een onderzoek verricht naar de behoefte aan een bejaardentehuis in het district. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat Nickerie ongeveer 3.300 bejaarden telt. Van dit aantal hebben meer dan tachtig aangegeven wel in een bejaardentehuis te willen wonen.

De voorzitter van de stichting heeft in de afgelopen periode ook een onderzoek laten verrichten onder Nickeriaanse bejaarden die in Nederland wonen. Deze senioren hebben daarbij ook aangegeven hun oude dagen graag in Nickerie te willen doorbrengen. Aan de hand van die resultaten wil Ramnarain zes kamers vrijhouden voor deze bejaarden die terug willen komen, maar geen huis noch perceel hebben in Nickerie. Hij benadrukt dat het centrum bestemd zal zijn voor elke bejaarde mens die aan de vereisten voldoet. Er zal niet gelet worden op ras en geloof, maar men moet wel in het district hebben gewoond. De Nickeriaanse bejaarden zullen gratis onderdak vinden in het centrum. Het gebouw zal 185.000 euro kosten en wordt binnen een jaar opgezet. Ramnarain heeft heel wat donoren in het buitenland en Nickerie bereid gevonden dit project te ondersteunen. Hij merkt op dat in de afgelopen periode veel andere stichtingen en organisaties geld hebben verzameld in Nederland ten behoeve van de bejaarde mens in Nickerie, maar helaas ziet hij in het district geen ander nieuw bejaardencentrum dan Huize Francis. Zijn plannen heeft Ramnarain nog niet besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.-.

Bron/Copyright:

,19/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics