Nickerie.Net, dinsdag 30 augustus 2005  


Mogelijk nieuwe vogelsoorten en nieuwe slang ontdekt

door Carla Tuinfort

Paramaribo - Tijdens een gisterenmorgen in het CELOS-gebouw gehouden symposium over twee expedities naar de in Midden-Suriname gelegenTafelberg, in verband met een onderzoek naar de biodiversiteit aldaar is naar voren gekomen dat dit onderzoek naar de biodiversiteit vervolgd zal moeten worden om succesvol te kunnen zijn.

Tijdens de twee expedities zijn er naar alle waarschijnlijkheid zes nieuwe vogelsoorten en een nieuwe slangsoort ontdekt. Van de pijlgifkikker oftewel de okopipi zijn er ondersoorten waargenomen.

Het onderzoek is verricht door De Nationale Zoölogische Collectie van Suriname NZCS en het Nationaal Herbarium van Suriname, beide instituten van de Anton de Kom Universiteit, met financiële ondersteuning van Suriname Conservation Foundation.

De eerste expeditie vond plaats in juni 2003 en de tweede expeditie in maart 2005. De leider van deze expedities was dr Paul Ouboter, die samen met een team van tien wetenschappers, technici en studenten, data verzameld heeft over de flora en fauna van het Tafelberggebied.

De Tafelberg is een miljoenen jaar oude tepui oftewel zandsteenberg van de Roraimaformatie die op het Guyanaschild het meeste oostelijk is gelegen. Het is het enige zandsteengebergte in Suriname. Het feit dat de Tafelberg in het Centraal Suriname Natuur reservaat CSNR gelegen is, en nog niet goed in kaart is gebracht wat fauna en flora betreft, en bovendien een zekere aantrekkingskracht uitoefent op zeer kapitaalkrachtige avonturiers (2100 US dollar voor een round trip met helikopter zonder voeding en logies), rechtvaardigt het onderzoek.

Volgens Ouboter zijn er eerdere expedities naar dit gebied uitgevoerd, maar deze gegevens zijn in het buitenland opgeslagen en niet gepubliceerd.

Het botanisch deel van het onderzoek leverde op tweehonderd boomsoorten per hectare bos op de Tafelberg. Ook is geconstateerd dat er sprake is van een lagere biodiversiteit op de Tafelberg vergeleken met de Brownsberg, het Lelygebergte of het Nassaugebergte. De botanische gegevens zouden volgens onderzoeker Bart de Dijn met checklisten gematched moeten worden op het voorkomen en de dominantie en ook met de Latijnse en wetenschappelijke namen.

. Ir. Hélène Hiwat, die de invertebrata op de Tafelberg onderzocht, vertelde desgevraagd aan de Ware Tijd dat dit lagere dieren zijn zonder ruggengraat zoals insecten, spinnen, duizend- en miljoenpoten, krabben en garnalen. De invertebrata kunnen aangeven of er in een bepaald gebied verstoring van het bos-ecosysteem optreedt wanneer een baseline verzameling, informatie door monitoring op termijn wordt vergeleken en verandering optreedt.

Indrukwekkend was de verhandeling van onderzoeker Gwen Landburg Bsc. die aangaf dat er in het water van de Tafelberg te hoge concentraties kwik zijn aangetroffen boven de norm van ‘fresh water aquatic life’. Volgens de wetenschappers zijn deze waarschijnlijk door atmosferische invloeden van de noordoostpassaat daar terecht gekomen. Landburg geeft aan dat kleine visjes het kwik zoals dat voorkomt in sediment consumeren, en op hun beurt worden geconsumeerd door grotere (roof)vissen zoals anjoemara en pireng en deze weer door de mens worden opgepeuzeld, waarbij kwik zich in het lichaam van de mens kan ophopen met kwalijke gevolgen voor zijn gezondheid. Dit kan pas echter na vervolgonderzoek op termijn worden aangetoond.

In het beschermde gebied van de Tafelberg zijn er patroonhulzen gevonden die er op wijzen dat er misschien dingen daar gebeuren die niet in beschermde natuurgebieden zouden moeten gebeuren. Tijdens de discussie is er op gewezen dat er daarom monitoring zou moeten plaatsvinden van dit gebied. Dit zou kunnen door mensen in de buurt van dit geïsoleerde gebied, zoals inheemsen van de Trio stam, op te leiden tot boswachters.-.

Bron/Copyright:

,30-8-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics