Nickerie.Net, woensdag 31 augustus 2005  


Manorma Soeknandan: ‘Suriname moet scepter in CARICOM gaan zwaaien’

Eric Mahabier

Paramaribo - "Suriname heeft echt de potentie om binnen de CARICOM de scepter te gaan zwaaien. Binnen de CARICOM is men zich er degelijk van bewust dat ons land enorme potentie heeft en dat we daarom ook een belangrijke factor zijn waarmee er ernstig rekening gehouden moet worden. Wij moeten nu gaan werken aan het optimaal benutten van onze potenties zodat wij de scepter binnen de CARICOM kunnen gaan zwaaien". Deze hoop spreekt Manorma Soeknandan, Suriname’s ambassadeur in CARICOM en Guyana, uit.

Volgens de ambassadrice moet er continuïteit gegeven worden aan zaken waarop Suriname de afgelopen periode zijn stempel heeft weten te drukken in de regionale organisatie. Ze zegt dat Suriname steeds goed voorbereid aan de activiteiten deelneemt en mede daardoor ook in de positie verkeert om waar nodig zaken af te dwingen. Deze positie moet Suriname op z’n minst consolideren door steeds aanwezig te zijn op de elke CARICOM-meeting. "Wij moeten ook andere landen in de regio betrekken om bijvoorbeeld kapitaal, human resources en equipment in ons land te investeren. Hierdoor kunnen wij politiek en economisch een sterkere positie innemen in de CARICOM. Binnen de regionale organisatie is duidelijk te merken dat Suriname serieus wordt genomen".

Suriname moet binnen een bepaald raamwerk blijven opereren om zo zijn belangen te blijven behartigen. De ondersteuning van de regering naar de buitenlandse posten toe om een sterke positie in te nemen is van eminent belang. De ambassadeur stelt dat er de afgelopen periode een heel goede samenwerking tussen haar en de regering was. Suriname heeft zich hierdoor goed kunnen profileren in de regio. De samenwerking moet de komende periode op dezelfde wijze verder gecontinueerd worden, stelt de ambassadrice.

Ook het bedrijfsleven vormt een belangrijke spil bij het veroveren van de sterkste positie in de CARICOM, omdat het als private sector een belangrijke plaats inneemt in het sociaal-economisch gebeuren. "We zijn nu reeds een grote boy in de CARICOM qua landoppervlakte en economische potentie. Maar wij moeten de scepter gaan zwaaien en dat wil zeggen dat wij veel meer moeten gaan doen. We zijn bezig die plaats te veroveren en moeten daarmee verder gaan". Trinidad & Tobago, Barbados en Jamaica zijn nog landen die als de grote boys in de CARICOM worden gezien. "We zijn al bezig die plaats te veroveren en moeten gewoon doorgaan. Belangrijk is dat we met een bepaald programma komen en dat gaan uitdragen.".-.

Bron/Copyright:

,31/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics