Nickerie.Net, woensdag 31 augustus 2005  


Eindelijk ‘erkenning’ leden DEFPOL

door Ivan Cairo

Paramaribo - Na ruim dertig jaar krijgen politieagenten die zich bij de escalatie van de grensproblemen tussen Suriname en Guyana bij Tigri hadden ingezet om het land te verdedigen, een formele erkenning voor hun inzet destijds. Gisteren werden 234 personen bij de politie bevorderd onder wie een groep van "agenten van politie eerste klasse die hoofdzakelijk bestaat uit mensen die in dienst zijn gekomen om het korps op een andere manier te dienen". Deze categorie betrof personen die toen als buitengewoon agent van politie werden ondergebracht in de Defensie Politie (DEFPOL) die het Surinaams grondgebied in 1969 hielp verdedigen tegen de Guyanese militaire agressie.

De bevordering is vooral voor deze politiemannen belangrijk, zei de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, John Telgt, omdat ze tegen hun pensioen aanleunen en nu een betere pensioengrondslag krijgen bij hun pensionering. Ofschoon ze zo dichtbij hun pensionering geen aanspraak maakten op bevordering, is van bestaande regels gebruik gemaakt door de korpsleiding om deze agenten die speciale diensten aan het land en het korps hebben bewezen, toch de bevordering in een naast hogere rang toe te kennen. In totaal werden 108 politiefunctionarissen en 126 burgerambtenaren bevorderd.

In zijn toespraak zei de korpschef, hoofdcommissaris Delano Braam, dat de bevorderingen volledig verdiend zijn. Deze dienen een waardetoevoeging voor het KPS en de samenleving te zijn. Zich richtend tot de DEFPOL-groep spraken zowel Braam als Justitieminister Siegfried Gilds van een buitengewone vergadering. "Het zijn onze Surinaamse mannen die met gevaar voor eigen leven land en volk hebben gediend tijdens de moeilijke dagen van het grensconflict met Guyana. De mannen van Tigri en Lapré. Met deze bijzondere bevordering vandaag geeft deze korpsleiding aan dat u niet bent vergeten en uw historische arbeid voor Suriname ook door toekomstige generaties in ere zal worden gehouden," zei Braam.

Bondsvoorzitter Telgt wees de bevorderden erop, dat ze nu een grotere verantwoordelijkheid meekrijgen. Hij riep ook op, dat bij het toekennen van bevorderingen niet slechts wordt gekeken naar de gebruikelijke procedures. Volgens Telgt is competitie voor bevorderingen noodzakelijk om kwaliteit binnen het korps te behouden. Personen die in hun werk uitblinken boven andere zullen gewaardeerd moeten worden, meent hij.

Zowel Telgt, Braam en Gilds spraken lovende woorden uit aan het adres van commissaris van politie Chandrika Santhoki, die de komende week benoemd wordt tot minister van Justitie en Politie. Santhoki’s vertrek betekent zeker een aderlating voor het korps, weet Telgt. Hij deed een beroep op de toekomstige minister zich in te zetten opdat eindelijk een hoofdbureau van politie, waar al jaren op wordt gewacht, gebouwd wordt.

Met zijn inzet heeft Santhoki de slagkracht van de politie structureel op een hoger niveau gebracht, waardoor de afgelopen jaren zware klappen konden worden uitgedeeld aan de criminele organisaties en de grensoverschrijdende misdaad. Ook heeft hij met zijn internationale contacten de netwerkpositie van het KPS verstevigd. "Uw bijdrage in de korpsleiding was substantieel van aard. Mede daardoor was het KPS in staat, vooral de laatste jaren op te klimmen naar een hoger professioneel niveau van dienstbaarheid en veiligheidszorg naar de samenleving," aldus korpschef Braam.-.

Bron/Copyright:

,27/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics