Nickerie.Net, woensdag 31 augustus 2005  


DC Ramnewash wil spoedige implementatie waterschappen

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Districtscommissaris (DC) Hein Ramnewash heeft gisteren tijdens een bijeenkomst met stakeholders van de rijstsector de vraag opgeworpen hoe binnen korte tijd uitvoering kan worden gegeven aan de waterschappen in het Nickerie.

Stakeholders van de rijstsector in vergadering met dc Hein Ramnewash van NickerieDeze zeer belangrijke vergadering voor de rijstsector werd gehouden op het commissariaat en bijgewoond door alle stakeholders. Zo waren aanwezig vertegenwoordigers van het Multipurpose Corantijn Project (MCP), de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), de Civiel Technische afdeling van het commissariaat Nickerie (CTAN), afgevaardigden van de verschillende boerenorganisaties en de waterschapsbesturen. Het uiteindelijke doel van de bijeenkomst was volgens de DC verandering te brengen in de situatie van het waterbeheer in de Nickeriaanse rijstsector.

Jagnanan Ganpat, coördinator Regio-West van LVV, had eerder tijdens een seminar aangegeven dat er op 7 december 2004 een uitvoeringsovereenkomst was getekend door de ministers van PLOS en van LVV voor de uitvoering van het project ‘Opzet van twee experimentele waterschappen’ waarvan het waterschap Sawmillkreekpolder in Nickerie er één is. Ganpat had toen ook verklaard dat met het oprichten van waterschappen, de problemen met betrekking tot de waterhuishouding en het onderhoud van de natte infrastructuur slechts op polderniveau c.q waterschapsniveau kunnen worden opgelost. Om de problemen met betrekking tot de irrigatiewatervoorziening op districtsniveau op te lossen, moeten er ook andere zaken worden gerealiseerd en maatregelen worden genomen.-.

Bron/Copyright:

,31/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics