Nickerie.Net, woensdag 31 augustus 2005  


NCB bereidt nieuwe competitie voor

NIEUW NICKERIE - Het bestuur van de Nickerie Cricket Bond (NCB) is momenteel druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe cricketseizoen in het district. In dat kader zijn de moederlijsten reeds afgegeven aan de verenigingen. Deze lijsten zullen tegen eind augustus volledig ingevuld ingeleverd moeten worden bij de bond. Volgens bondsvoorzitter Niermalkoemar Badloe heeft het bestuur besloten dat Guyanese spelers die mee willen doen aan de cricketcompetitie in Nickerie, verplicht zullen worden hun verblijf of toelating te overleggen bij de inschrijving. Deze regel is nieuw bij de bond en zal gehandhaafd worden om problemen te voorkomen bij het nieuw seizoen.

In de afgelopen competitiejaren heeft de bond kunnen ervaren dat de kwestie ‘Guyanese spelers’ voor heel wat problemen heeft gezorgd. Verenigingen hebben vaker geprotesteerd bij de bond voor het meespelen van illegale Guyanezen in de cricketcompetitie en hebben enkele verenigingen uit ontevredenheid zich teruggetrokken. De bond zal binnenkort een vergadering beleggen om belangrijke zaken te bespreken, waaronder de streefdatum van de start van het nieuw seizoen. Deze start zal volgens Badloe geheel afhangen van het weer.-.

Bron/Copyright:

,27/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics