Nickerie.Net, vrijdag 02 september 2005  


Opbrengsten najaarsoogst 2005 redelijk in Nickerie

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Rijstboeren die in de week van 27 augustus een aanvang hebben gemaakt met de najaarsoogst 2005, hebben tot nu toe een redelijke opbrengst binnengehaald.  De opbrengsten variŽren tussen de 40 en 70 balen, wat neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 4,3 ton natte padie per ha." Deze informatie heeft Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West desgevraagd aan dWT medegedeeld.

De oogst is begonnen in de Westelijke polders, Euro-Zuid en de Uitbreiding Groot Henarpolder I. Deze boeren die in het begin van het seizoen hebben ingezaaid, hebben geen last gehad van ziekten en plagen tijdens de verzorging van het gewas, maar het heeft tijdens de bloeiperiode wel continu geregend. Veel neerslag heeft een nadelige invloed bij de korrelvorming van het gewas. De verwachting is dat de boeren die tegen medio september (tijdens de piekperiode) gaan oogsten een betere opbrengst zullen behalen, waardoor de gemiddelde opbrengst per ha verder zal toenemen.

Wat de prijsontwikkeling betreft, is die goed te noemen, zegt Ganpat. De LVV- voorman in Nickerie heeft intussen vernomen dat bepaalde opkopers 27,50 Surinaamse dollar aanbieden voor een baal natte padie van 79 kg, terwijl de andere verwerkers tegen een open prijs opkopen. Ganpat noemde deze prijsontwikkeling zeer goed en voegde er aan toe dat vanwege de concurrentie de prijs verder zal stijgen.

Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is niet tevreden met het gegeven dat opkopers 27,50 Surinaamse dollar moeten neertellen voor een baal padie van 79 kg. Hij is er voorstander van dat de boeren meer moeten krijgen voor hun product, omdat zijn organisatie een calculatieprijs heeft gepresenteerd die boven de 29 Surinaamse dollar ligt. De SPBA- voorman denkt dat vanwege de concurrentie in het veld de opkopers meer gaan bieden voor het product. Oemraw wijst erop dat de regering mogelijkheden moet gaan bekijken om de op handen zijnde prijsverhogingen voor onder andere brandstof en elektriciteit voor een periode van vijf tot zes maanden uit te stellen, zodat de boeren in staat worden gesteld hun positie in de rijstsector te verbeteren.-.

Bron/Copyright:

,02/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics