Nickerie.Net, maandag 05 september 2005  


MCP stelt najaarsinzaai veilig

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het Multipurpose Corantijn Project (MCP) treft momenteel voorbereidingen om de komende najaarsinzaai veilig te stellen. In dat kader staat het MCP klaar om voldoende water te leveren ten behoeve van de najaarsinzaai 2005 die medio oktober van start zal gaan. MCP-directeur Kries Brindaben Panday zegt aan de Ware Tijd dat de pompen reeds gereed staan om ingezet te worden, zodat er de komende periode in elk geval geen sprake kan zijn van watertekort.

MCP heeft flink geļnvesteerd in het Wakay-pompstation. Dit pompstation bestaat uit vier pompen met een totaalcapaciteit van 30 kubieke meter water per seconde. Drie van de motoren kunnen gelijk ingezet worden, terwijl de vierde nog wat problemen geeft. Het technisch team van het MCP werkt momenteel aan dit probleem.

Volgens Brindaben Panday is de afgelopen periode ook het 66 km lange Corantijnkanaal opgeschoond, zodat het water vrijelijk kan stromen naar de rijstvelden van de boeren. Intussen heeft de directeur van zijn medewerkers die regelmatig op het kanaal zijn, begrepen dat het water in het zuiden van het Corantijnkanaal een dalende trend vertoond. Hij heeft de verantwoordelijken op het Ministerie van Openbare Werken (OW) reeds opgeroepen om de overlaten te Pand E en bij de Nanniverdeelwerken dicht te maken, zodat het waterpeil in de Nannizwamp niet verder daalt. De zwamp moet over voldoende water beschikken om de boeren van irrigatiewater te voorzien.

Brindaben Panday verwacht niet dat de komende brandstofverhoging invloed zal hebben op de boeren, omdat het de taak is van het MCP om water te leveren aan de rijstvelden in de verschillende polders van Nickerie. De overheid zal het MCP van de nodige brandstof en smeermiddelen voorzien om de pompen draaiende te houden.-.

Bron/Copyright:

,05/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics