Nickerie.Net, donderdag 08 september 2005  


Uitbreiding Zuster Dankers Centrum Nickerie:
Weerstand opvang verstandelijk gehandicapte kinderen neemt af

Nickerie - Het Zuster Dankers Centrum van Welzijnsinstituut Nickerie (WIN) realiseert eind oktober van dit jaar een extra paviljoen voor de opvang van verstandelijk gehandicapte kinderen in Nickerie. De expansie is mede het gevolg van het toegenomen draagvlak voor de professionele opvang van deze kinderen en de afgenomen weerstand in met name Hindostaanse kringen. De uitbouw van het nieuwe vierde paviljoen wordt gefinancierd met extra fondsgelden.

Dit heeft de voorzitter van WIN, Glenn Tjon Tjauw Lien, medegedeeld aan DBS. Het centrum, dat op 18 april van dit jaar de deuren opende, werd aanvankelijk met weerstand geconfronteerd. Een groot aantal gezinnen, waaronder het merendeel van Hindostaans is, heeft namelijk niet naar buiten willen treden met hun verstandelijk gehandicapt kind. In deze kringen wordt een dergelijke handicap soms gezien als een afwijking of zelfs een straf. ‘Er heerst grote verlegenheid hierover’, aldus Lien. Zo is gebleken, dat de lijst van 83 kinderen, die bij de opening van het centrum is gehanteerd, niet compleet was. ‘Mensen vertellen niet makkelijk dat er gehandicapte kinderen zijn’, benadrukt Lien. Inmiddels neemt deze weerstand af. ‘Mensen zien dat wij het beste voor het kind willen.

We komen in de publiciteit en ouders kunnen met eigen ogen aanschouwen dat het kind profiteert van onze hulp. We moeten leren te achterhalen waarom kinderen op een bepaalde manier reageren en op basis hiervan bekijken hoe hiermee om te gaan.’ Bij het afsluiten van het schooljaar is op het centrum een feest georganiseerd voor ouders en kinderen. ‘Plotseling begonnen enkele kinderen te dansen, wat bij de aanwezige ouders veel enthousiasme teweegbracht’, vertelt Lien. De uitbreiding bouwt voort op het toegenomen draagvlak voor de professionele opvang van verstandelijk gehandicapte kinderen. Het centrum combineert een dag- en nachtverblijf met een school. Een paviljoen is een nachtverblijf dat zes kinderen accommodeert. Daarnaast is er logeerruimte voor stagiaires, een kantoor en een wasserette. Het hele verblijf is rolstoelvriendelijk ingericht. Het complex is gefinancierd met Nederlandse fondsgelden. De professionals die de kinderen begeleiden, worden betaald door de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Onderwijs en Volksontwikkeling.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,8-9-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics