Nickerie.Net, donderdag 08 september 2005  


Wateroverlast door verstoppen sluis Post Waldeck

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Buurtbewoners langs de van Indisingaweg in het district Nickerie ondervinden vaker wateroverlast door het verstopt raken van de sluis te Post Waldeck. Door de verstopping stroomt het zoutwater vanuit de Nickerierivier binnen en richt heel wat schade aan eigendommen van de bewoners te Waldeck en omgeving. De bewoners hebben vaker hun beklag gedaan bij de overheid met name het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) over de wijze waarop de sluis is opgezet.

Soebhaas Jairam, hoofd van de Civiel Technische Afdeling van het Ministerie van RO in Nickerie is niet over te spreken dat de buurtbewoners vaker last ondervinden van het water uit de Nickerierivier." Het kan niet zo zijn dat de bewoners van Waldeck vaker last ondervinden, doordat er een probleem ontstaat bij deze sluis, terwijl de andere sluizen die ook onder het beheer staan van zijn ministerie er geen klachten binnenkomen".

Jairam is van mening dat de buurtbewoners van Waldeck zelf debet zijn aan het verstopt raken van de sluis. Volgens hem hebben deze mensen bruggen die helemaal niet goed onderhouden zijn. Door het slechte onderhoud van de bruggen komen losse delen in het water terecht met als gevolg verstopping bij de sluis. Als het waterpeil stijgt in de rivier stroomt het zoutwater door nalatigheid van de buurtbewoners automatisch naar binnen zegt Jairam.

Het ministerie heeft in totaal elf sluizen onder haar beheer, geen van ze heeft een takelsysteem zoals de buurtbewoners van Waldeck het graag willen. Jairam zegt er moeite mee te hebben dat op de sluis te Nieuw Nickerie die voor 80% voor de afwatering van Nieuw Nickerie zorgt, een tweeverdiepingsgebouw is opgezet. Uit een rapport dat door hem is opgesteld blijkt dat deze sluis dringend reparatie moet ondergaan. Het probleem is dat vanwege het gebouw hij geen zwaar materieel op die locatie kan krijgen om de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren.

Hij wijst ook op het gevaar dat indien er een verstopping optreedt bij deze sluis, een groot deel van het centrum van Nieuw Nickerie zal onderlopen. Dit probleem zal het hoofd van de CTA in de komende dagen weer aanhalen bij de autoriteiten in en buiten Nickerie.

Bron/Copyright:

,8-9-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics