Nickerie.Net, vrijdag 09 september 2005  


Padiboeren willen 30 SRD per baal

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Om de komende periode te kunnen overbruggen in de rijstsector, willen padiboeren in het district Nickerie die momenteel bezig zijn met de najaarsoogst 2005, niet minder dan dertig Surinaamse dollar voor een baal natte padi van 79 kilogram.

Vele boeren in de westelijke polders spreken de hoop uit dat de prijs van hun product niet minder zal bedragen dan dit gevraagde bedrag. "Alleen dan zullen wij in staat zijn de op handen zijnde prijsverhogingen voor onder andere brandstof en elektriciteit te overleven," zo reageert landbouwer Satjawan Mangroe.

Bij Mangroe ligt de opbrengst tussen de vijftig en zestig balen (ongeveer 4,2 ton) per hectare, enkele balen meer dan het afgelopen seizoen. Het is wel aan de lage kant zegt Mangroe, maar met de beoogde minimumprijs zou hij het wel kunnen redden. De verwerkers kopen padi tegen een open prijs met de afspraak dat de uitbetaling zal plaatsvinden nadat de officiŽle opkoopprijs wordt bekendgemaakt.

Volgens Mangroe hebben de boeren vertrouwen in minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij denkt dat de rijstsector weer winstgevend kan worden, indien de bewindsman zich volledig inzet. De landbouwminister moet op de eerste plaats ervoor zorgdragen dat de boeren voorzien worden van betaalbare inputs. Daarnaast moet de overheid ook brandstof subsidiŽren over een periode van zes maanden. Tevens vindt de landbouwer dat er geen onderlinge samenwerking is tussen de verschillende boerenorganisaties in het district. Hij zegt dat nu de tijd aangebroken is om tot een sterke organisatie te komen. In dat kader heeft hij alle boeren opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Surinaamse Padi Boeren Associatie (SPBA).

Lachman Prahaladsingh, boer in de westelijke polder, deelt de mening van Mangroe, maar vindt dat het te lang duurt voordat opkopers hen uitbetalen. De nieuwe landbouwminister moet wel ervoor zorgen dat de beloofde grondhuurbeshikkingen van de boeren in orde worden gemaakt. Prahaladsingh heeft een totale opbrengt van 180 balen natte padi van zeventig kilogram in vier hectare. Hij geeft toe dat het gewas van hem tijdens de regentijd in bloei heeft gestaan, wat een nadelige effect heeft gehad op de opbrengt.

De boeren zijn voorstander van de waterschappen die spoedig geÔmplementeerd zullen worden in het heel district. Beide boeren geven aan, bereid te zijn waterschapslasten te betalen om irrigatiewater op een goedkope wijze het hele seizoen door geleverd te krijgen tot hun arealen.-.

Bron/Copyright:

,09/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics