Nickerie.Net, zaterdag 10 september 2005  


Onenigheid over bouw crematieoord in Nickerie

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Er is onenigheid ontstaan onder de commissieleden over het opzetten van een nieuw gebouw op het oorspronkelijk crematieoord te Rijstdijk in het district Nickerie. Sommige leden hebben aangegeven dat er een verdiepingsgebouw moet worden opgezet, terwijl anderen voorstander zijn van een laagbouw met alle nodige faciliteiten.

Districtscommissaris (DC) Hein Ramnewash zegt niet te weten waarom de meningen plotseling verdeeld zijn. Hij vraagt zich af waarom de mensen niet één richting op kunnen kijken als het hier om algemeen belang gaat. Vroeg in de komende week wil hij elkeen die betrokken is bij het crematieoord op het commissariaat hebben om te praten over oplossing van het probleem.

"In het belang van de gemeenschap is het nodig dat men snel met een oplossing komt", vindt de burgervader.

Moen Chander, de financier van het project, heeft 40.000 Amerikaanse dollars beschikbaar gesteld voor het opzetten van het gebouw. Maar ook hij is niet helemaal tevreden over de gang van zaken. Hij zegt bereid te zijn te investeren, en ziet daarom graag dat er spoedig een aanvang wordt maakt met de bouwwerkzaamheden. Chander heeft reeds een bouwtekening ingeleverd bij Ramnewash. De DC heeft Chander ervan verzekerd dat na de ontmoeting van de komende week, gelijk gestart zal worden met de bouwwerkzaamheden.

Het project zal gecoördineerd worden door vertegenwoordigers van de ministeries Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken (OW).Gisteren vertoefde Ramnewash samen met Haricharan Chotoe, sectiehoofd van OW, op de lokatie om zich te oriënteren. Het oud gebouw op het oorspronkelijke crematieoord is inmiddels gesloopt. De burgervader benadrukte dat de bouwwerkzaamheden de komende week van start moeten gaan.-.

Bron/Copyright:

,10-9-05

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics