Nickerie.Net, zaterdag 10 september 2005  


SPBA wil systematische aanpak van problemen rijstsector

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) ziet graag dat de problemen in de rijstsector in de komende vijf jaren systematisch worden aangepakt. Deze wens is afgelopen dinsdag geuit tijdens een kennismakingsgesprek met minister Kermechend Raghoebarsing van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Voor de SPBA is op de eerste plaats belangrijk te weten welke waarde de nieuwe regering aan de padiesector hecht, zegt voorzitter Harinanan Oemraw.

De boerenorganisatie wil samen met de overheid een halt toe roepen aan de achteruitgang in de rijstsector. Het bestuur wilde van bewindsman weten wat de bijdrage van de SPBA moet zijn om de economische groei van het land te helpen realiseren en hoe de werkgelegenheid in de rijstsector behouden kan worden. De regering moet volgens de boerenorganisatie bereid zijn te investeren in deze sector. Ze ziet graag dat president Ronald Venetiaan als de hoogst verantwoordelijke persoon positiever staat tegenover de ontwikkeling van de padiesector.

Om de beoogde ontwikkeling van deze sector ter hand te nemen, zal de regering de nodige middelen moeten vrijmaken. De SPBA vindt dat het belang van de agrarische sector in het algemeen en van de rijstsector in het bijzonder ook tot uitdrukking moet komen in de begroting van LVV.

De problemen in de rijstsector omvatten het organisatievraagstuk van de rijstboeren, voorlichting, de financiering van de boeren, de verbetering en instandhouding van de infrastructuur, de inputvoorziening, de productie en verwerking en afzet van de padie. Ook de implementatie van goed functionerende waterschappen gaat volgens de boeren veel te traag.

In het kader van de verbetering van het waterbeheer in de sector, dient volgens de SPBA het tempo opgevoerd te opgevoerd.

De boerenorganisatie wees de bewindsman ook erop dat zonder oplossing van het schuldenvraagstuk en zonder herfinanciering van de boeren, de sector nimmer tot bloei zal komen.

Wat de inputvoorziening betreft: de SPBA heeft reeds de eerste stappen gezet door zelf de import van meststoffen ter hand te nemen. Ze wil voorts dat de regering een aanzet geeft ter gezondmaking van de rijstsector en wel door bevriezing van de dieselprijs en afschaffing van alle importheffingen op inputs voor de rijstsector.-.

Bron/Copyright:

,10/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics